Jakie są oznaki nieszczelności w sieci sprężonego powietrza?

Niewłaściwie zamykane szybko złączki, stare węże lub zużyte i nieszczelne uszczelki to obszary, w których sprężone powietrze może uciekać z systemów powietrza. Jednak nawet minimalna nieszczelność może być przyczyną nadmiernych kosztów. Otwór o średnicy niespełna 3mm przy ciśnieniu 7 bar może kosztować do 5000 złotych rocznie. A przy wyższym ciśnieniu ubytek sprężonego powietrza jest jeszcze większy.

AIRnet piping

Skorzystaj z nowoczesnego systemu Airnet z eliminacją nieszczelności

Jak rozpoznać, czy system sprężonego powietrza ma nieszczelności?

ALUP ma wskazówki, jak wyśledzić możliwe nieszczelności w systemie. Możesz mieć ubytek sprężonego powietrza, gdy :

• Jest słyszalny

Idąc po hali, w której występują rurociągi ze sprężonym powietrzem, duże nieszczelności mogą być słyszalne wydając syczący dźwięk. Napraw te nieszczelności tak szybko, jak to możliwe. Duże ubytki są mniej powszechne niż małe niesłyszalne nieszczelności, ale marnują dużo sprężonego powietrza. Sprawdzaj swoje systemy rurociągów co kilka miesięcy, zabezpiecz się, aby duże ubytki nie marnowały Twoich pieniędzy.

• Sprężarki powietrza pracują w czasie przestoju odbiorników

Gdy kompresory powietrza pracują a Ty wiesz, że wszystkie odbiorniki zostały wyłączone, oznacza to, że prawdopodobnie w sieci lub w samych odbiornikach występują nieszczelności. Powodują one straty sprężonego powietrza nie tylko podczas przestoju zakładu ale również w czasie jego normalnej pracy.

• Występują zwiększone straty ciśnienia

Czy ciśnienie spada nadmiernie w Twoim systemie rurociągów sprężonego powietrza? Czy Twoja sprężarka pracuje intensywniej, aby zapewnić utrzymanie wymaganego ciśnienia i odpowiedniej wydajności. Jeśli tak to może to wskazywać na nieszczelności być może w wielu punktach. W naszej praktyce spotykamy układy sprężonego powietrza, w których straty na nieszczelności mogą sięgać 25% całkowitej wydajności sprężarek powietrza zasilających ten układ. W sytuacji gdy, systemy rurociągów są przestarzałe, należy rozważyć poważnie ich wymianę na nowoczesny system Airnet. Alup Kompressoren Polska oferuje specjalistyczny audyt sieci sprężonego powietrza. Obok zastosowania ogólnych metod oceny strat proponujemy również, detekcję nieszczelności z zastosowaniem nowoczesnych detektorów ultradźwiękowych. Wyposażone w wiązkę laserową dają możliwość wykrycia i precyzyjnego oznaczenia miejsca występowania nieszczelności. Przedstawimy analizę zasadności przeprowadzenia prac doszczelniających lub też wymiany całej sieci na nowoczesny układ. Prosimy o kontakt [email protected], jeśli chcesz sprawdzić swoją sieć sprężonego powietrza.