Co to jest wilgotność sprężonego powietrza?

Wilgotność względna jest definiowana jako stosunek między rzeczywistą ilością pary wodnej w powietrzu a maksymalną ilością pary, jaką powietrze może wchłonąć w danej temperaturze. Wilgotność właściwa jest definiowana w gramach na kilogram jako stosunek masy pary wodnej w kg do masy suchego powietrza. Wilgotność bezwzględna określa stosunek masy wilgoci w kg na 1 m³ wilgotnego powietrza.

Co to jest punkt rosy i ciśnieniowy punkt rosy?

W każdej temperaturze istnieje określony punkt, w którym powietrze nie może już wchłaniać wilgoci. Stan ten nazywany jest punktem nasycenia lub punktem rosy (wilgotność względna osiąga wartość maksymalną, tj. 100%). W przypadku nasyconego sprężonego powietrza mówimy o ciśnieniowym punkcie rosy. W tym momencie zaczyna się tworzyć kondensacja i należy ją jak najszybciej usunąć ze sprężonego powietrza.

Ile kondensatu zawiera sprężone powietrze?

Ilość kondensatu w sprężonym powietrzu zależy od temperatury otoczenia powietrza na wejściu do sprężarki. W związku z tym im wyższa jest temperatura powietrza, tym więcej kondensatu powstaje. Okresem krytycznym są miesiące letnie, ponieważ temperatura powietrza wlotowego jest wtedy najwyższa. Na przykład temperatura otoczenia 20°C oznacza, że ilość wilgoci w powietrzu wynosi 17,30 g/m³, podczas gdy temperatura otoczenia 35°C podnosi tę wartość ponaddwukrotnie, do 39,63 g/m³. Jeśli powietrze otoczenia o temperaturze 35°C jest sprężane do ciśnienia 8 bar i ponownie schładzane do tej samej temperatury, nie może dłużej utrzymać takiej ilości wilgoci, ponieważ jego objętość zostaje zmniejszona do 1/8 m³ (4,95 g wilgotności). Ze względu na to, że maksymalna wilgotność bezwzględna zależy tylko od temperatury i objętości, a nie od ciśnienia, od całkowitej ilości wilgoci zostaje oddzielone 7/8 kondensatu, co daje 34,68 g (39,63 - 4,95). 

Jeśli kondensat nie zostanie szybko usunięty ze sprężonego powietrza za pomocą osuszacza kondensacyjnego lub adsorpcyjnego, przedostaje się on do sieci linii sprężonego powietrza, gdzie stwarza ogromne ryzyko. Temperatura powietrza wlotowego do sprężarki jest bardzo ważna i powinna być utrzymywana na możliwie jak najniższym poziomie, zwłaszcza w miesiącach letnich.