Co to jest sprężone powietrze?

Prawie każdy z pewnością zetknął się z jakimś prostym rozwiązaniem do produkcji sprężonego powietrza — mogło to być nawet dmuchanie balonu ustami lub pompowanie opony samochodowej ręczną pompką. W bardziej wymagających zastosowaniach do wytwarzania sprężonego powietrza używane są różne typy sprężarek.Sprężone powietrze charakteryzuje się trzema podstawowymi parametrami, które są ściśle związane z ciepłym środowiskiem — ciśnieniem, objętością i jakością. Parametry te są ważnym czynnikiem przy wyborze odpowiedniej technologii sprężonego powietrza.

Jakie jest ciśnienie sprężonego powietrza?

Ciśnienie zwykle definiuje się jako siłę działającą na jednostkę powierzchni. Jeśli przekształcić tę definicję na potrzeby powietrza atmosferycznego (otoczenia), jego ciśnienie będzie siłą oddziałującą na jednostkę powierzchni Ziemi. Wartość tego ciśnienia do 0 m powyżej poziomu morza wynosi 101,3 kPa. Powietrze atmosferyczne jest następnie sprężane do wymaganego ciśnienia, którego wartość jest najczęściej podawana w barach.

1 bar = 100 kPa = 0,1 MPa

W jaki sposób mierzy się ilość sprężonego powietrza?

Ilość sprężonego powietrza wymaganą do zapewnienia bezproblemowej pracy całego układu określa się na podstawie zużycia przez urządzenia pneumatyczne. Najczęściej ilość sprężonego powietrza jest podawana w m3/h lub l/s.

Co to jest jakość sprężonego powietrza?

Jakość sprężonego powietrza jest wskaźnikiem ilości ciał stałych (pyłu), wilgoci i oleju w sprężonym powietrzu. Jakość sprężonego powietrza znacząco wpływa na procesy produkcyjne. W ostatnich latach, kiedy technologie wymagające sprężonego powietrza o wysokiej jakości i wolnego od jakichkolwiek niepożądanych substancji, szybko się rozwinęły, skupiono się również na urządzeniach do uzdatniania sprężonego powietrza. Głównymi czynnikami wpływającymi na jakość sprężonego powietrza są temperatura otoczenia i środowisko, w którym znajduje się stacja sprężarki. 

Jakość powietrza określa międzynarodowa norma ISO 8573-1, w której wyznaczone są klasy jakości sprężonego powietrza. Zgodnie z tymi klasami w celu uzyskania wymaganej jakości sprężonego powietrza konieczne jest wybranie odpowiedniego zestawu urządzeń do jego uzdatniania. W naszym asortymencie można znaleźć kompletną ofertę, która pozwoli osiągnąć najwyższą jakość sprężonego powietrza.