Jakiej sprężarki potrzebuję?

Przy doborze sprężarki bardzo ważna jest jej wielkość. Aby maszyny mogły pracować z optymalną wydajnością, trzeba wziąć pod uwagę wymaganą ilość sprężonego powietrza i ciśnienie robocze. Kolejny ważny wybór dotyczy typu sprężarki. W tym miejscu przyjrzymy się dwóm najpopularniejszym typom: sprężarkom tłokowym i śrubowym. W zależności od potrzeb firmy, jeden z nich będzie znacznie lepszy od drugiego.  

1. Jakie są moje wymagania dotyczące powietrza?

Pierwsze pytanie, które należy sobie zadać podczas projektowania konfiguracji sprężarki, to ilość sprężonego powietrza potrzebna w punkcie zasilania. W przypadku systemów mających wiele punktów zasilania należy rozważyć sposób działania poszczególnych elementów układu, w tym szczególnie ważne jest, czy będą one pracować naprzemiennie, czy jednocześnie. Po znalezieniu właściwej równowagi w eksploatacji można oszacować ogólne wymagania dotyczące powietrza.Mówiąc o wymaganiach dotyczących powietrza sprężarki, zazwyczaj używamy określenia „przepływ powietrza” lub „wydatek powietrza” (FAD). W zależności od lokalizacji wartość FAD może być podawana w litrach na sekundę (l/s), stopach sześciennych na minutę (cfm) lub metrach sześciennych na godzinę (m3/h). Jeśli wymagane jest dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza do określonego zastosowania, należy pamiętać o przepływie powietrza (CFM) wymaganym przy określonym ciśnieniu (psi) do prawidłowego działania procesu. Więcej informacji na temat ciśnienia znajduje się w drugiej części.Aby dowiedzieć się, jaki powinien być całkowity przepływ powietrza, można zapoznać się z kartami katalogowymi urządzeń, które wykorzystują powietrze, i przyjrzeć się, jakie wartości FAD są im potrzebne. Lepszym sposobem jest jednak przeprowadzenie audytu układu sprężonego powietrza — może to zrobić specjalista z firmy ALUP. Rozmiar sprężarki ma duży wpływ na jej wydajność i trwałość, przy czym zbyt mały rozmiar powoduje spadki ciśnienia, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwia wykonanie zadania przez sprężarkę. Z drugiej strony przewymiarowanie może prowadzić do problemów mechanicznych i potencjalnych awarii sprężarki.

2. Ciśnienie robocze

Nie wszystkie urządzenia pracują pod tym samym ciśnieniem roboczym, dlatego należy sprawdzić, które z nich wymaga najwyższego ciśnienia, a następnie odpowiednio określić parametry robocze sprężarki. Ciśnienie jest zwykle mierzone w barach (metryczna jednostka ciśnienia). Ciśnienie robocze sprężarki powinno być zazwyczaj o 1–2 bary wyższe niż to, co jest potrzebne w danej konfiguracji, ponieważ konieczne jest uwzględnienie spadku ciśnienia w urządzeniach osuszających, filtrach i przewodach rurowych instalacji układu sprężonego powietrza. Aby przybliżyć pojęcie sprężarek nisko- i wysokociśnieniowych, należy zaznaczyć, że sprężarki niskociśnieniowe mogą dostarczać powietrze pod ciśnieniem 4-13 barów, natomiast sprężarki wysokociśnieniowe mogą dostarczać powietrze pod ciśnieniem do 400 barów (czasami nawet wyższym).

3. Sprężarka tłokowa czy śrubowa?

Przy zakupie sprężarki łatwo jest poczuć się przytłoczonym liczbą dostępnych typów sprężarek, ale prawdopodobnie najlepiej będzie zastosować sprężarkę tłokową lub śrubową. Wybór spośród tych dwóch typów zależy od obciążenia pracą i charakterystyki zużycia narzędzi. W zastosowaniach o krótkim czasie (nieciągłym) zużycia sprężonego powietrza, na przykład w maszynach pracujących w warsztatach oponiarskich lub na liniach pakujących, najlepiej jest wybrać sprężarkę tłokową. W przypadku pracy przy ciągłym zapotrzebowaniu na sprężone powietrze konieczne jest zastosowanie sprężarki śrubowej. Jeśli układ wymaga ciągłego dostarczania sprężonego powietrza i cechuje się nieregularnym zużyciem, należy rozważyć zastosowanie sprężarki śrubowej z napędem o zmiennej prędkości obrotowej. Przyjrzyjmy się bliżej obu typom oraz ich głównym zaletom i wadom.