Uzdatnianie sprężonego powietrza

Jak działa sprężarka śrubowa?

Poznaj zasadę działania śrubowej sprężarki powietrza

Skontaktuj się z nami już dziś

Śrubowe sprężarki powietrza to rodzaj sprężarek objętościowych, które dzięki swojej niezawodności, dużej żywotności i wszechstronności znajdują szerokie zastosowanie w wielu różnych branżach. W porównaniu ze sprężarkami tłokowymi są zasadniczo bardziej wydajne i elastyczne. Poznaj zasadę działania sprężarki śrubowej.

Tematy

Sprężarka śrubowa Alup Evoluto
zasada działania śrubowej sprężarki powietrza

Na samym początku przyjrzyjmy się elementowi rotacyjnemu sprężarki śrubowej. Składa się on z dwóch spiralnych wirników, z których każdy ma inny kształt i liczbę „rowków”/„zębów” (zwykle jeden ma 4, a drugi 6 „zębów”). Mówiąc prosto, do elementu śrubowego zasysane jest powietrze atmosferyczne, a w miarę jego przepływu przez wirniki, zostaje ono sprężone. 


Element śrubowy (blok) składa się z dwóch spiralnych wirników o dużym skręcie z inną liczbą zębów. Najczęściej stosuje się proporcje zębów 4:6. W miarę, jak powietrze przepływa między wirnikami, jest coraz bardziej sprężane – przestrzeń między zębami wirników zmniejsza się w kierunku od miejsca ssania do wylotu.


Najpopularniejszym rodzajem sprężarek śrubowych są sprężarki smarowane olejem z wtryskiem oleju. W przypadku delikatnych procesów związanych z jakością sprężonego powietrza stosowane są sprężarki niesmarowane. W przypadku sprężarki smarowanej proces sprężania przebiega w następujący sposób:


Obieg powietrza:
Powietrze jest zasysane przez filtr i otwarty zawór wlotowy do elementu, w którym następuje sprężanie. Mieszanina sprężonego powietrza i oleju wpływa do zbiornika powietrza/separatora oleju przez zawór zwrotny. Powietrze wypływa przez zawór zwrotny, przechodząc przez zawór minimalnego ciśnienia oraz chłodnicę powietrza. Podczas pracy z obciążeniem zawór minimalnego ciśnienia utrzymuje ciśnienie w zbiorniku separatora na poziomie powyżej minimalnej wartości wymaganej do zachowania smarowania. Podczas pracy w trybie bez obciążenia wbudowany zawór zwrotny zapobiega przedostawaniu się sprężonego powietrza z powrotem do atmosfery. Gdy sprężarka zostaje zatrzymana, zawór zwrotny i zawór wlotowy zamykają się, zapobiegając przedostawaniu się sprężonego powietrza (i oleju) do filtra powietrza.

Obieg oleju:

W zbiorniku powietrza/separatorze oleju większość oleju jest usuwana z mieszaniny powietrza i oleju odśrodkowo. Pozostały olej jest usuwany przez separator oleju. Olej zbiera się w dolnej części zbiornika powietrza/separatora oleju, który pełni także funkcję zbiornika oleju. Układ olejowy jest wyposażony w termostatyczny zawór obejściowy. Gdy temperatura oleju spadnie poniżej wartości zadanej, zawór obejściowy odcina zasilanie chłodnicy oleju i chłodnica oleju jest omijana. Ciśnienie powietrza wymusza przepływ oleju ze zbiornika powietrza/separatora oleju przez filtr oleju i zawór odcinający oleju do elementu sprężarki. Zawór obejściowy zaczyna otwierać dopływ z chłodnicy, gdy temperatura oleju wzrośnie do wybranej wartości. Przy temperaturze ok. 15˚C (27˚F) powyżej wybranej wartości cały olej przepływa przez chłodnicę oleju. Po zatrzymaniu sprężarki zawór odcinający oleju zapobiega zalaniu elementu sprężarki olejem.

Zobacz również