Jak działa sprężarka śrubowa?

Poznaj zasadę działania śrubowej sprężarki powietrza

Skontaktuj się z nami już dziś

Śrubowe sprężarki powietrza to rodzaj sprężarek objętościowych, które dzięki swojej niezawodności, dużej żywotności i wszechstronności znajdują szerokie zastosowanie w wielu różnych branżach. W porównaniu ze sprężarkami tłokowymi są zasadniczo bardziej wydajne i elastyczne. Poznaj zasadę działania sprężarki śrubowej.

Tematy

Sprężarka śrubowa Alup Evoluto

Zasada działania sprężarki śrubowej

zasada działania śrubowej sprężarki powietrza

Na samym początku przyjrzyjmy się elementowi rotacyjnemu sprężarki śrubowej. Składa się on z dwóch spiralnych wirników, z których każdy ma inny kształt i liczbę „rowków”/„zębów” (zwykle jeden ma 4, a drugi 6 „zębów”). Mówiąc prosto, do elementu śrubowego zasysane jest powietrze atmosferyczne, a w miarę jego przepływu przez wirniki, zostaje ono sprężone. 


Element śrubowy (blok) składa się z dwóch spiralnych wirników o dużym skręcie z inną liczbą zębów. Najczęściej stosuje się proporcje zębów 4:6. W miarę, jak powietrze przepływa między wirnikami, jest coraz bardziej sprężane – przestrzeń między zębami wirników zmniejsza się w kierunku od miejsca ssania do wylotu.


Najpopularniejszym rodzajem sprężarek śrubowych są sprężarki smarowane olejem z wtryskiem oleju. W przypadku delikatnych procesów związanych z jakością sprężonego powietrza stosowane są sprężarki niesmarowane. W przypadku sprężarki smarowanej proces sprężania przebiega w następujący sposób:


Zasada działania sprężarki śrubowej ze smarowaniem

Obieg powietrza:
Powietrze jest zasysane przez filtr i otwarty zawór wlotowy do elementu, w którym następuje sprężanie. Mieszanina sprężonego powietrza i oleju wpływa do zbiornika powietrza/separatora oleju przez zawór zwrotny. Powietrze wypływa przez zawór zwrotny, przechodząc przez zawór minimalnego ciśnienia oraz chłodnicę powietrza. Podczas pracy z obciążeniem zawór minimalnego ciśnienia utrzymuje ciśnienie w zbiorniku separatora na poziomie powyżej minimalnej wartości wymaganej do zachowania smarowania. Podczas pracy w trybie bez obciążenia wbudowany zawór zwrotny zapobiega przedostawaniu się sprężonego powietrza z powrotem do atmosfery. Gdy sprężarka zostaje zatrzymana, zawór zwrotny i zawór wlotowy zamykają się, zapobiegając przedostawaniu się sprężonego powietrza (i oleju) do filtra powietrza.

Obieg oleju:

W zbiorniku powietrza/separatorze oleju większość oleju jest usuwana z mieszaniny powietrza i oleju odśrodkowo. Pozostały olej jest usuwany przez separator oleju. Olej zbiera się w dolnej części zbiornika powietrza/separatora oleju, który pełni także funkcję zbiornika oleju. Układ olejowy jest wyposażony w termostatyczny zawór obejściowy. Gdy temperatura oleju spadnie poniżej wartości zadanej, zawór obejściowy odcina zasilanie chłodnicy oleju i chłodnica oleju jest omijana. Ciśnienie powietrza wymusza przepływ oleju ze zbiornika powietrza/separatora oleju przez filtr oleju i zawór odcinający oleju do elementu sprężarki. Zawór obejściowy zaczyna otwierać dopływ z chłodnicy, gdy temperatura oleju wzrośnie do wybranej wartości. Przy temperaturze ok. 15˚C (27˚F) powyżej wybranej wartości cały olej przepływa przez chłodnicę oleju. Po zatrzymaniu sprężarki zawór odcinający oleju zapobiega zalaniu elementu sprężarki olejem.

Zobacz również