Często zadawane pytania dotyczące sprężarek śrubowych

April 14, 2021

W tym przewodniku odpowiadamy na wiele pytań dotyczących śrubowych sprężarek powietrza. Jeśli nie znajdziesz w nim odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Czytaj dalej, aby poznać odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące śrubowych sprężarek powietrza. Jako partner w dziedzinie sprężonego powietrza dostarczamy klientom kompleksowe rozwiązania.   

Jaka jest różnica w kosztach eksploatacji między sprężarką śrubową z napędem pasowym a sprężarką z napędem bezpośrednim?

Koszty eksploatacji zależą od wybranej technologii. Konstrukcja z napędem pasowym jest tańszą opcją, ale zużywa średnio o 3% więcej energii. Również konserwacja wymaga więcej czasu, choćby ze względu na konieczność regulacji pasa. Wybór technologii zależy tak naprawdę od potrzeb klienta.

Czy sprężarki śrubowe z wbudowanym osuszaczem wymagają osobnego źródła zasilania?

To zależy od modelu. W przypadku konstrukcji o mocy czynnej od 30 do 110 kW jako wyposażenie opcjonalne można zamówić transformator, aby wyeliminować oddzielne źródło zasilania.

Po jakim czasie zalecany jest przegląd elementu śrubowego?

Zaleca się, aby wykonywać go co 24 000 godzin pracy. Przekroczenie tego limitu wiąże się z poważnym ryzykiem awarii urządzenia, co spowoduje wzrost kosztów serwisu lub konieczność zakupu nowej sprężarki.

Mam nową sprężarkę śrubową z napędem bezpośrednim i zintegrowanym układem odzyskiwania energii. Jak określić wymagany przepływ w obiegu wody układu odzyskiwania energii?

Zależy to od warunków w miejscu pracy urządzenia i od żądanej temperatury. Poniżej znajduje się tabela, którą można wykorzystać jako punkt odniesienia (dotyczy sprężarek o mocy 30 kW i 37 kW).

Zmiękczona woda, moc 30 kW  
T. na wlocie T. na wylocie Przepływ (l/min) ΔP bar
0 60,0 7,2 0,005
5 58,0 8,0 0,006
10 56,0 9,4 0,007
15 54,0 11,0 0,010
20 52,0 13,5 0,015
25 50,0 17,4 0,025
30 46,5 26,0 0,055
35 44,0 48,0 0,170
40 45,0 90,0 0,566
Zmiękczona woda, moc 37 kW 
T. na wlocie T. na wylocie Przepływ (l/min) ΔP bar
0 59,0 9,0 0,007
5 57,5 10,0 0,009
10 55,0 12,0 0,012
15 53,0 14,0 0,017
20 50,0 17,7 0,026
25 47,0 24,0 0,045
30 44,0 39,0 0,117
35 41,0 87,0 0,540

Jakie certyfikaty dostarcza producent wraz ze sprężarką?

Do urządzenia powinny zostać dołączone certyfikaty wymagane lokalnymi przepisami. Jeśli brakuje certyfikatów, prosimy o kontakt.

Czy w ofercie sprężarek śrubowych są dostępne wersje bezolejowe?

Oferujemy także bezolejowe sprężarki śrubowe. Aby uzyskać więcej informacji, najlepiej skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta.

Jaki bezpiecznik jest potrzebny?

Ogólne zasady: Przy napięciu 575 V silnik 3-fazowy pobiera prąd o natężeniu 1 A na 1 KM mocy. Przy napięciu 460 V silnik 3-fazowy pobiera prąd o natężeniu 1,27 A na 1 KM mocy. Przy napięciu 400 V silnik 3-fazowy pobiera prąd o natężeniu 1,5 A na 1 KM mocy. Przy napięciu 230 V silnik 3-fazowy pobiera prąd o natężeniu 2,5 A na 1 KM mocy. Przy napięciu 230 V silnik jednofazowy pobiera prąd o natężeniu 5 A na 1 KM mocy. Przy napięciu 115 V silnik jednofazowy pobiera prąd o natężeniu 10 A na 1 KM mocy. Powyższe wartości nie uwzględniają marginesu bezpieczeństwa. Na przykład sprężarka o mocy 10 KM pobiera prąd 15 A, a standardowa obciążalność bezpiecznika wynosi 16 A. Aby zapewnić bezpieczeństwo w przypadku szczytowych wartości napięcia, zaleca się użycie bezpiecznika 20 A. Należy skonsultować się z elektrykiem o odpowiednich uprawnieniach.

Co oznacza normalny zwrot kosztów w przypadku falownika?

W normalnych warunkach, przy 4000 godzin pracy w ciągu roku, koszty zwracają się w ciągu 1–2 lat. Jednak często ich zwrot następuje przed upływem jednego roku.

Jaka jest zasada działania sprężarki z falownikiem?

Składa się ona z takich samych podzespołów jak sprężarka standardowa, ale oczywiście nieco się od niej różni. Sprężarka ze sterowaniem za pomocą przemiennika częstotliwości ma zintegrowany falownik i często bardziej zaawansowany układ sterowania. Falownik reguluje prędkość obrotową silnika w zależności od faktycznego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Proces ten jest kontrolowany z użyciem czujnika, który mierzy ciśnienie w instalacji i przesyła informacje do sterownika sprężarki. Sterownik rejestruje ciśnienie i przesyła sygnał do falownika, który reguluje wydatek powietrza wymagany do utrzymania ustawionego ciśnienia.

Dlaczego falownik pozwala zaoszczędzić energię?

Sprężarka ze sterowaniem za pomocą falownika / przemiennika częstotliwości nie wytwarza naddatku powietrza. Standardowa sprężarka działa w granicach zakresu ciśnienia. Po osiągnięciu wyższego ciśnienia przełącza się w tryb odciążenia (pracuje silnik, ale nie jest wytwarzane powietrze). Kiedy ciśnienie spada do określonego poziomu, sprężarka ponownie je zwiększa aż do momentu kolejnego przejścia w tryb odciążenia. Krótki czas spadku ciśnienia w trybie odciążenia w przypadku sprężarki ze sterowaniem za pomocą falownika / przemiennika częstotliwości i praca w wąskim zakresie wartości ustawionego ciśnienia powodują, że sprężarki z falownikiem są zasadniczo o 30% bardziej energooszczędne niż zwykłe sprężarki z trybem dociążenia/odciążenia.

Dlaczego spust kondensatu z wewnętrznego separatora wody jest niezbędny?

Przede wszystkim spust kondensatu z wewnętrznego separatora wody (z wnętrza sprężarki) NIE jest konieczny. Jednak w dwóch przypadkach zapewnia pewne korzyści: 1) Sprężarki śrubowe bez zintegrowanego osuszacza: spust odprowadza część wody ze sprężonego powietrza, dzięki czemu powietrze robocze zawiera mniej wilgoci. 2) Sprężarki śrubowe ze zintegrowanym osuszaczem: spust przed osuszaczem odprowadza część wody z powietrza na odcinku przed osuszaczem, dzięki czemu można użyć mniejszego osuszacza.

Czy istnieją zalecenia dotyczące wentylacji pomieszczeń sprężarek?

Wszystkie pomieszczenia sprężarek wymagają wentylacji. Minimalny wydatek wentylacji takich pomieszczeń oblicza się ze wzoru: Qv = 1,06 N / T w przypadku wersji Pack Qv = (1,06 N + 1,3) / T w przypadku wersji Full-Feature Qv = wymagany przepływ powietrza chłodzącego (m³/s) N = moc przekazywana na wał sprężarki (kW) T = przyrost temperatury w pomieszczeniu sprężarek (zwykle 7°C) Jeżeli sprężarka wyposażona jest w odprowadzenie, wymagany wydatek wentylacji jest taki sam jak wydatek wentylatora sprężarki. Informacja na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi.

Przejdź do kolejnej części naszego przewodnika po produktach do wytwarzania sprężonego powietrza:
< Sprężarki jedno- i wielostopniowe
Klasy jakości sprężonego powietrza >