Jaka jest zasada działania sprężarki tłokowej?

Koncepcja sprężonego powietrza jest obecna w naszym życiu od czasów, gdy ludzie nauczyli się dmuchać w ogień, aby go podtrzymać. Przejdźmy jednak do czasów powstania pierwszej sprężarki mechanicznej, która nie była jednak taką sprężarką, jakie znamy dzisiaj, bowiem były to ręcznie napędzane miechy. Pierwsza wzmianka o prawdziwej sprężarce tłokowej pochodzi z końca XVIII wieku. Wraz z pojawieniem się nowoczesnych technologii sprężarki tłokowe zostały znacznie udoskonalone i po dziś dzień pozostają jednym z najpopularniejszych rozwiązań do sprężania powietrza.

Sprężarki tłokowe ALUP

Na jakiej zasadzie działają?

Powyżej można zapoznać się z przekrojem typowej sprężarki tłokowej i jej podzespołami. Ktoś może jednak zadać sobie pytanie, jak te części współpracują ze sobą podczas wytwarzania sprężonego powietrza. Wszystko zaczyna się od fazy ssania. Podczas tej fazy tłok opada, zasysając powietrze przez filtr. Następnie powietrze przepływa przez zawory wlotowe do cylindra. Na tym etapie zawory odprowadzające są zamknięte. Gdy tłok ponownie zaczyna się unosić, powietrze w cylindrze zostaje sprężone. Jednocześnie zawory wlotowe zamykają się, a otwierają się zawory odprowadzające, umożliwiając odprowadzenie powietrza. Jest to faza wylotowa.

Czy wszystkie pompy są takie same?

Teoretycznie wszystkie sprężarki tłokowe działają na tej samej zasadzie. Istnieją jednak znaczne różnice w sposobie wdrożenia tej samej zasady działania. Główną z nich jest liczba stopni, w których odbywa się sprężanie. Dostępne są sprężarki jednostopniowe, dwustopniowe i wielostopniowe. Podzielenie procesu sprężania na różne stopnie zmniejsza obciążenie sprężarki i końcową temperaturę powietrza (proces jest wtedy bliższy izotermicznemu). Aby w pełni wykorzystać zalety sprężarek wielostopniowych, powietrze między poszczególnymi stopniami musi być schładzane, co można zrealizować za pomocą chłodnicy międzystopniowej.