Często zadawane pytania dotyczące oleju klasy spożywczej

May 20, 2020

Co to jest olej klasy spożywczej?

Niektóre branże, w tym farmaceutyczna, medyczna i spożywcza, wykorzystujące sprężone powietrze do produkcji towarów, takich jak żywność lub lekarstwa, które nie mogą mieć kontaktu ze środkami smarnymi, będą potrzebować środka smarnego klasy spożywczej. Środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością spełniają te same funkcje, co inne środki smarne.

Jakie są wymagania dla oleju klasy spożywczej?

Środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością, podobnie jak inne środki smarne, pełnią funkcję techniczną i muszą być zgodne z szeregiem wymagań:

  • Muszą zapewnić ochronę przed zużyciem, tarciem, korozją i utlenianiem.
  • Muszą zapewnić wystarczające chłodzenie, aby zapobiec przegrzewaniu się i awariom maszyny.
  • Muszą zapewniać doskonałe uszczelnienie pozwalające uzyskać optymalną wydajność energetyczną.
  • Muszą być zgodne z gumowymi elementami i uszczelnieniami, tak aby nie miały wpływu na ich stan.

Ponadto środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością muszą mieć dodatkowe właściwości:

  • Muszą spełniać wymogi dotyczące żywienia, zdrowia i bezpieczeństwa.
  • Muszą być fizjologicznie obojętne.
  • Muszą być pozbawione smaku i zapachu.
  • Zatwierdzone na całym świecie.

Kiedy stosowany jest olej dopuszczony do kontaktu z żywnością?

Olej dopuszczony do kontaktu z żywnością zapobiega zanieczyszczeniu

Zawsze pożądane jest, aby środek smarny nie zawierał surowca ani produktu. Sektory, takie jak przemysł farmaceutyczny, medyczny i spożywczy, mają 0% tolerancji na zanieczyszczenia. Środki smarne stosowane w tych branżach muszą spełniać dodatkowe wymagania. Środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością są dopuszczone do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, medycznym i spożywczym.

Klasy olejów dopuszczonych do kontaktu z żywnością

Środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością dzielą się na trzy klasy:

Środki smarne H3 są tak zwanymi środkami rozpuszczalnymi lub jadalnymi środkami smarnymi, które są używane do czyszczenia i zapobiegania korozji na hakach, wózkach i podobnych narzędziach.

Środki smarne H2 to środki smarne używane w maszynach i narzędziach w miejscach, w których nie ma ryzyka, że środek taki wejdzie w kontakt z żywnością lub powierzchniami, na których jest przetwarzana żywność. Nie mogą one zawierać metali ciężkich i muszą spełniać dodatkowe wymagania dotyczące składników.

Środki smarne H1 są środkami smarnymi, które są stosowane w środowiskach przetwórstwa spożywczego, gdzie istnieje ryzyko przypadkowego kontaktu z żywnością. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której sprężone powietrze (zawierające opary oleju) wejdzie w kontakt z produktem końcowym, produkt końcowy jest zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. Olej Rotair Food Grade ma certyfikat NSF H1 oraz certyfikaty halal i koszerności.

rotair-food-grade-oil