Często zadawane pytania dotyczące oleju klasy spożywczej

May 20, 2020

Co to jest olej klasy spożywczej?

Niektóre branże, w tym farmaceutyczna, medyczna i spożywcza, wykorzystujące sprężone powietrze do produkcji towarów, takich jak żywność lub lekarstwa, które nie mogą mieć kontaktu ze środkami smarnymi, będą potrzebować środka smarnego klasy spożywczej. Środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością spełniają te same funkcje, co inne środki smarne.

Jakie są wymagania dla oleju klasy spożywczej?

Środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością, podobnie jak inne środki smarne, pełnią funkcję techniczną i muszą być zgodne z szeregiem wymagań:

  • Muszą zapewnić ochronę przed zużyciem, tarciem, korozją i utlenianiem.
  • Muszą zapewnić wystarczające chłodzenie, aby zapobiec przegrzewaniu się i awariom maszyny.
  • Muszą zapewniać doskonałe uszczelnienie pozwalające uzyskać optymalną wydajność energetyczną.
  • Muszą być zgodne z gumowymi elementami i uszczelnieniami, tak aby nie miały wpływu na ich stan.

Ponadto środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością muszą mieć dodatkowe właściwości:

  • Muszą spełniać wymogi dotyczące żywienia, zdrowia i bezpieczeństwa.
  • Muszą być fizjologicznie obojętne.
  • Muszą być pozbawione smaku i zapachu.
  • Zatwierdzone na całym świecie.

Kiedy stosowany jest olej dopuszczony do kontaktu z żywnością?

Olej dopuszczony do kontaktu z żywnością zapobiega zanieczyszczeniu

Zawsze pożądane jest, aby środek smarny nie zawierał surowca ani produktu. Sektory, takie jak przemysł farmaceutyczny, medyczny i spożywczy, mają 0% tolerancji na zanieczyszczenia. Środki smarne stosowane w tych branżach muszą spełniać dodatkowe wymagania. Środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością są dopuszczone do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, medycznym i spożywczym.

Klasy olejów dopuszczonych do kontaktu z żywnością

Środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością dzielą się na trzy klasy:

Środki smarne H3 są tak zwanymi środkami rozpuszczalnymi lub jadalnymi środkami smarnymi, które są używane do czyszczenia i zapobiegania korozji na hakach, wózkach i podobnych narzędziach.

Środki smarne H2 to środki smarne używane w maszynach i narzędziach w miejscach, w których nie ma ryzyka, że środek taki wejdzie w kontakt z żywnością lub powierzchniami, na których jest przetwarzana żywność. Nie mogą one zawierać metali ciężkich i muszą spełniać dodatkowe wymagania dotyczące składników.

Środki smarne H1 są środkami smarnymi, które są stosowane w środowiskach przetwórstwa spożywczego, gdzie istnieje ryzyko przypadkowego kontaktu z żywnością. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której sprężone powietrze (zawierające opary oleju) wejdzie w kontakt z produktem końcowym, produkt końcowy jest zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. Olej Rotair Food Grade ma certyfikat NSF H1 oraz certyfikaty halal i koszerności.

rotair-food-grade-oil

Najnowsze artykuły

Alup C67 belt-driven screw compressors

Jakiej sprężarki potrzebuję?

Przy zakupie sprężarki należy wziąć pod uwagę wiele rzeczy. Jakiej wielkości potrzebuję? Jaki typ sprężarki jest najlepszy do moich zastosowań? Jakie ciśnienie robocze jest najlepsze dla moich potrzeb? Dowiedz się więcej tutaj!