Czy Twoja instalacja sprężonego powietrza jest przygotowana do pracy w niskich temperaturach?

Zapobieganie konkretnym problemom powodowanym przez niską temperaturę

Skontaktuj się z nami już dziś

compressor with red knitted hat

Czy wiesz, że niska temperatura otoczenia może wpływać znacząco na stan sprężonego powietrza i instalacji pneumatycznej? W tym artykule wyjaśniamy, co może się stać ze sprężonym powietrzem w bardzo niskiej temperaturze otoczenia, a także radzimy, jak zapobiec problemom z instalacją pneumatyczną spowodowanym niską temperaturą. Aby uzyskać więcej porad, skontaktuj się z nami już dziś. Jesteśmy sprawdzonym partnerem dla użytkowników systemów sprężonego powietrza.

Do czego może doprowadzić niska temperatura otoczenia?

Jak zapobiegać problemom?

Do czego może doprowadzić niska temperatura otoczenia?

Kondensacja

Kiedy temperatura otoczenia jest niska, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska kondensacji. Moment, w którym dochodzi do skroplenia pary wodnej w instalacji sprężonego powietrza (tzw. punkt rosy), zależy bezpośrednio od temperatury otoczenia. Obecność kondensatu w sprężonym powietrzu jest niepożądana, ponieważ może powodować poważne uszkodzenia orurowania, narzędzi i innych urządzeń. Skutkiem mogą być awarie i nieszczelności, co oznacza dodatkowe koszty.

Wilgoć w oleju

Niska temperatura otoczenia prowadzi do spadku temperatury roboczej sprężarki, w związku z czym w oleju pojawia się wilgoć. Ma to negatywny wpływ na smarowanie urządzenia i może skutkować usterką lub awarią.

Zamarzanie

Niskie temperatury mogą prowadzić do zamarzania rur, spustów kondensatu i filtrów w instalacji sprężonego powietrza. Nawet chłodnica końcowa sprężarki może zamarznąć i ulec awarii, ponieważ niska temperatura oddziałuje na nią bezpośrednio przez kanał powietrza chłodzącego. Aby tego uniknąć, należy koniecznie ustawić kanał powietrza chłodzącego odpowiednio do warunków zimowych.

Jak zapobiegać problemom?

Stosując osuszacze adsorpcyjne lub osuszacze sprężonego powietrza, można zapobiec wielu problemom związanym z użytkowaniem sprzętu w warunkach zimowych. Alup może doradzić, jak prawidłowo przygotować instalację sprężonego powietrza na sezon zimowy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi klienta.

Przeczytaj więcej o osuszaczach sprężonego powietrza

Chcesz dowiedzieć się więcej o osuszaczach sprężonego powietrza? Na naszym blogu poświęconym tematyce sprężonego powietrza znajdziesz mnóstwo informacji: