O powietrzu

December 28, 2020

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami o powietrzu przed zgłębieniem tajników wiedzy o jego sprężonej postaci

Chcesz dowiedzieć się więcej o sprężonym powietrzu i działaniu urządzeń pneumatycznych? Pierwszym krokiem jest poznanie informacji o POWIETRZU. Powietrze jest niezbędne nie tylko do życia, ale także do pracy sprężarek POWIETRZA.

Jako dostawca kompleksowych rozwiązań biznesowych chcemy przekazać Ci niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą naszych produktów z dziedziny pneumatyki. Zgłębienie informacji o powietrzu to dobry pierwszy krok na drodze do zostania ekspertem w tej dziedzinie!

About Air Graph

Życie na Ziemi uzależnione jest od otaczającej ją powłoki gazowej — atmosfery. Grubość tej ochronnej „bańki” wynosi około 100 km. To, co powszechnie nazywamy powietrzem, jest w rzeczywistości mieszaniną gazów, której głównymi składnikami są azot i tlen i która zawiera mniejsze lub większe ilości pary wodnej. Powietrze zawiera również niewielkie ilości gazu obojętnego oraz, niestety, sporo zanieczyszczeń w postaci wytwarzanych przez człowieka węglowodorów.

Skład powietrza pozostaje w dużej mierze niezmienny do wysokości około trzech kilometrów.

Przejdź dalej, aby dowiedzieć się więcej:
O ciśnieniu atmosferycznym >