Osuszacz powietrza AVSD — korzyści dla klienta

Nowy osuszacz AVSD firmy Alup: jakość bez kompromisów

Topview of AVSD air dryer

Osuszacz chłodniczy to ważny dodatek do instalacji pneumatycznej. Usuwa wilgoć ze sprężonego powietrza, chroniąc w ten sposób urządzenia znajdujące się w dalszej części instalacji przed korozją, a produkty końcowe przed zanieczyszczeniem. W dłuższej perspektywie zapewnia także oszczędności, ponieważ zmniejsza nakład prac serwisowych i wydłuża okres eksploatacji narzędzi pneumatycznych.

Niestety nie wszystkie osuszacze chłodnicze zapewniają niezmiennie wysoką wydajność i jakość powietrza. Trzeba też wiedzieć, że tradycyjne osuszacze chłodnicze o stałej prędkości obrotowej są bardzo nieefektywne. Zawsze pracują z jednakową prędkością — i pełną mocą — bez względu na zapotrzebowanie. Skutkiem jest wysokie zużycie energii ze szkodą dla środowiska naturalnego.

Wybierz osuszacz AVSD, pierwsze tego typu urządzenie Alup z napędem o zmiennej prędkości obrotowej. Co zyskasz? Niezrównane oszczędności energii, wyższą jakość produkcji i niezawodność, przyjazność dla środowiska, niski koszt użytkowania i zwartą konstrukcję.

Nowy standard

W osuszaczu AVSD zastosowano technologię napędu o zmiennej prędkości obrotowej (VSD), która umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej silnika sprężarki do zapotrzebowania na powietrze. Po włączeniu osuszacz AVSD nie pracuje z pełną mocą, lecz zużywa tylko tyle energii, ile potrzeba w danym momencie. Rezultat to nawet 60-procentowa oszczędność energii bez uszczerbku na jakości powietrza.

A ponieważ koszt zużywanej energii stanowi znaczną część całkowitego kosztu użytkowania urządzenia, osuszacz chłodniczy AVSD szybko na siebie zarobi — inwestycja zwróci się już po 1,5 roku. 

Najwyższa jakość i niezawodność produkcji

Co równie ważne, nowy model z napędem o zmiennej prędkości obrotowej dostarcza sprężone powietrze najwyższej jakości. Powietrze opuszczające osuszacz AVSD spełnia zawsze wymogi klasy czystości 4, nawet w temperaturze do 46°C. Ponieważ osuszacz AVSD nigdy nie pracuje z obciążeniem mniejszym niż 20%, od samego początku dostępny jest wymagany punkt rosy, a co za tym idzie — także najwyższej jakości strumień powietrza. Rezultatem jest oczywiście dalsza poprawa jakości i niezawodności produkcji.

Niezmiennie wysoka czystość powietrza to ogromny krok naprzód w porównaniu z osuszaczami wykorzystującymi masę termiczną. Te ostatnie opracowano w celu obniżenia zużycia energii przez osuszacze chłodnicze. Pracują z pełną prędkością tylko okresowo — aby schłodzić masę termiczną. Następnie wyłączają się, a chłodna masa termiczna pomaga osuszać sprężone powietrze. Jednak w miarę ponownego nagrzewania się tej masy wzrasta punkt rosy, wskutek czego jakość powietrza może się obniżyć o dwie klasy czystości. 

Łatwiejsza realizacja celów w zakresie ekologii

Niższe koszty i poprawa procesów produkcyjnych to nie jedyne korzyści płynące z wyboru naszego nowego osuszacza — urządzenie jest także przyjazne dla środowiska. Wysoka energooszczędność osuszacza AVSD oznacza znacznie lepszy wskaźnik TEWI (całkowity równoważny wskaźnik tworzenia efektu cieplarnianego) i mniejszą emisję dwutlenku węgla niż w przypadku konkurencyjnych produktów.

Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą lepiej realizować swoje cele klimatyczne i przyczyniać się do ochrony środowiska.

A minusy? Nie ma żadnych. Nawet ilość miejsca zajmowanego przez nowy osuszacz Alup jest mniejsza niż w przypadku modeli konkurencyjnych — pomimo zastosowania tak wielu innowacyjnych technologii. 

avsd-osuszacz-chłodniczy