Informacje prawne i polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej ALUP Kompressoren. (Firma ALUP Kompressoren Polska Sp. z o.o. i jej spółki określane są jako „ALUP Kompressoren”, „my”, „nam” i „nasz”).

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie firmą ALUP Kompressoren i odwiedzenie naszej strony internetowej. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące strony prawnej. Ponadto znajdą tu Państwo zagadnienia dotyczące Polityki Prywatności, wyjaśniające które informacje mogą być gromadzone i przetwarzane oraz w jaki sposób możemy wykorzystywać pliki „cookies”. Bardzo dziękujemy za przeczytanie tego tekstu. Odwiedzając stronę internetową lub korzystając z jej zawartości, akceptują Państwo wszystkie warunki konieczne do korzystania z niej. Firma ALUP Kompressoren Sp. z o.o. składa się z szeregu firm, stanowiących osobne podmioty prawne, z których każda jest odpowiedzialna za prowadzoną przez siebie działalność i za wytwarzane przez siebie produkty. W żadnym wypadku jeden podmiot prawny należący do Firmy ALUP Kompressoren Sp. z o.o. nie może być odpowiedzialny za działania lub uchybienia innego podmiotu prawnego. Wykorzystując informacje znajdujące się na tej stronie lub korzystając z tej strony w jakikolwiek inny sposób, przyjmują Państwo do wiadomości, że odpowiedzialność za produkty, oferty i informacje marketingowe ponosi wyłącznie ta firma, do której należy dana strona internetowa. Informacje znajdujące się na tej stronie mogą być zmieniane bez wcześniejszego uprzedzenia bez żadnych dalszych konsekwencji w stosunku do właściciela strony. Informacje znajdujące się na tej stronie nie są informacjami wiążącymi. Żaden z użytkowników tej strony nie jest uprawniony do tworzenia jakichkolwiek linków do niej bez uprzedniego otrzymania naszej pisemnej zgody. Będziemy dokładali wszelkich starań, aby informacje podawane na tej stronie były rzetelne i dokładne. JEDNAKŻE NIE MOŻEMY UDZIELAĆ GWARANCJI ANI PRZYJMOWAĆ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI, BRAKU NARUSZENIA PRAW LUB PRZYDATNOŚCI W PRZYPADKU WYKORZYSTYWANIA ICH W JAKIMŚ OKREŚLONYM CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ ZE STRON ZA KONSEKWENCJE POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, NASTĘPCZE, KARNE LUB INNE, ZA MOŻLIWOŚĆ LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z TEJ STRONY LUB JEJ ZAWARTOŚCI, ZA UTRATĘ ZYSKU, PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PAŃSTWA SYSTEMIE INFORMATYCZNYM LUB INNE KONSEKWENCJE. W PAŃSTWA GESTII LEŻY PODJĘCIE ODPOWIEDNICH KROKÓW W CELU UPEWNIENIA SIĘ, ŻE WYBRANY PRZEZ PAŃSTWA MATERIAŁ NIE ZAWIERA WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH I INNYCH ELEMENTÓW O CHARAKTERZE NISZCZĄCYM. NIE MOŻEMY UDZIELAĆ GWARANCJI ANI PRZYJMOWAĆ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH INNYCH STRON, NALEŻĄCYCH DO STRON TRZECICH, DO KTÓRYCH MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ DOSTĘP POPRZEZ TĘ STRONĘ.

Prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej

Zawartość tej strony obejmująca m.in: znaki firmowe (logo), znaki fabryczne, teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięk, animacje i filmy wideo oraz ich aranżacje jest naszą własnością lub własnością jednej lub kilku firm należących do firmy ALUP Kompressoren lub też strony trzeciej i podlega przepisom o ochronie własności intelektualnej. Zawartości tej strony ani też żadnej z jej części nie wolno odtwarzać, kopiować, przekazywać, publikować, dystrybuować, modyfikować, przesyłać lub umieszczać na innych stronach internetowych lub w dokumentach bez uprzedniego uzyskania naszego pisemnego upoważnienia. Wszystkie prawa do własności intelektualnej zawarte na tej stronie internetowej obejmujące prawa autorskie, znaki fabryczne, tajemnicę handlową i prawa patentowe są zastrzeżone i wykorzystywanie ich bez uprzedniego pisemnego upoważnienia właściciela jest surowo zabronione. Żaden element tej strony nie może być postrzegany jako nie wymagający licencji lub prawa do użytkowania ze strony właściciela – członka firmy ALUP Kompressoren lub strony trzeciej.

Polityka Prywatności

Adresy IP, wyszukiwarki internetowe, systemy operacyjne, nazwy domen: jeżeli odwiedzą Państwo naszą stronę internetową, możemy zatrzymać u siebie adres IP Państwa komputera. Adres IP nie identyfikuje Państwa jako konkretnej osoby, ale identyfikuje Państwa dostawcę usług internetowych. Innymi, nieosobistymi informacjami służącymi identyfikacji, które możemy gromadzić są: typ wyszukiwarki internetowej, typ używanego systemu operacyjnego komputera, nazwa domeny strony internetowej, z której weszli Państwo na naszą stronę. Powyższe informacje są zbierane w celu uzyskania szerokich danych demograficznych, takich jak: geograficzna lokalizacja gości odwiedzających naszą stronę i czas przebywania na naszej stronie. Gromadzenie tego typu informacji pozwala nam na administrowanie naszą stroną, diagnozowanie problemów z serwerem, analizę trendów i statystyk oraz poszukiwanie rozwiązań mających na celu lepszą obsługę klienta.

Pliki cookie

W czasie gdy odwiedzają Państwo naszą stronę możemy wysyłać „cookies” do Państwa komputera. Cookie jest to mały plik tekstowy lub pewne dane, które strona internetowa, którą Państwo odwiedzają może umieścić lub zachować na Państwa komputerze. Cookies same w sobie nie zawierają żadnych identyfikowalnych danych personalnych. Jednakże jeżeli Państwo dostarczą do nas identyfikowalne dane personalne (takie jak przy rejestracji w celu uzyskania usług internetowych lub nadane przez nas hasło), to takie informacje mogą być połączone z danymi zgromadzonymi w cookie. Istnieją dwa typy cookies. Pierwszy typ zachowuje w Państwa komputerze plik na dłuższy okres i może pozostawać w Państwa komputerze nawet jeżeli Państwo go wyłączą. Taki cookie mógłby być na przykład wykorzystywany do poinformowania użytkownika, które informacje na stronie internetowej zostały uaktualnione od czasu jego ostatniej wizyty na stronie. Drugi typ cookie nazywany jest „session cookie”. Podczas wizyty na stronie internetowej session cookies są czasowo instalowane w pamięci Państwa komputera. Ma to na celu np. identyfikację języka, którym się Państwo posługują, odwiedzając stronę. Session cookies nie są zachowywane na dłuższy czas w pamięci Państwa komputera, ponieważ znikną, gdy Państwo wyjdą z wyszukiwarki internetowej. Gromadzenie lub przetwarzanie informacji uzyskanych poprzez cookies możemy powierzyć stronie trzeciej. Pliki cookie mogą być przez nas wykorzystywane do wielu celów, w tym do:

 • kompilacji anonimowych danych statystycznych odnoszących się do modeli i trendów wyszukiwania;
 • analizy danych sprzedażowych;
 • prowadzenia badań marketingowych;
 • przystosowania zawartości i funkcji strony internetowej do potrzeb użytkownika;
 • zapewnienia pomocy, pokazywania ścieżek wizyt użytkowników na stronie internetowej, świadczenia usług opartych na bazie Internetu;
 • umożliwienia użytkownikom posiadającym hasło do ponownego odwiedzania pewnych stron bez konieczności ponownego wpisywania wprowadzonych poprzednio informacji.    

Jak unikać cookies: Używając wyszukiwarki internetowej, mogą Państwo ustawić funkcję blokady cookies, wykasować cookies z twardego dysku Państwa komputera lub zorientować się, czy strona internetowa zawiera cookies zanim cookies zostaną zainstalowane. Prosimy o uzyskanie w instrukcji dotyczącej wyszukiwarki lub na ekranie pomocy bardziej szczegółowych informacji dotyczących tych funkcji. Prosimy również o zwrócenie uwagi na fakt, ze niektóre strony internetowe nie pracują prawidłowo bez funkcjonowania cookies.

Dane osobowe

W tej części wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dostarczone przez Państwa dane osobowe lub informacje odnoszące się do Państwa, które możemy uzyskać w inny sposób lub wytworzyć („Dane osobowe”). Firma ALUP Kompressoren wdrożyła środki techniczne, administracyjne i fizyczne w celu ochrony wszelkich gromadzonych przez nas Danych osobowych (patrz poniżej). Oczywiste jest także, że firma ALUP Kompressoren będzie zawsze przestrzegać lokalnych przepisów prawa i zaniecha gromadzenia lub wykorzystywania Danych osobowych w miejscu, w którym jest to zakazane przez prawo. Jakiego rodzaju dane osobowe może gromadzić firma ALUP Kompressoren? „Dane osobowe” to informacje, które identyfikują osobę fizyczną lub dzięki którym ta osoba może zostać zidentyfikowana. Możemy gromadzić, wykorzystywać i przetwarzać Państwa Dane osobowe w związku z dostarczaniem usług, produktów lub żądanych przez Państwa informacji.  Nie będziemy gromadzić Państwa Danych osobowych bez Państwa wiedzy i zgody. Nie będziemy także sprzedawać ani wynajmować tych danych. W związku z dostarczeniem określonego produktu, usługi lub informacji, a także w celu realizacji transakcji możemy poprosić Państwa o podanie informacji umożliwiających identyfikację. Zostanie to wskazane w każdym przypadku gromadzenia tych danych. W jaki sposób firma ALUP Kompressoren może wykorzystać zgromadzone Dane osobowe? Dane osobowe są przez nas zbierane tylko wtedy, gdy jest to potrzebne do dostarczenia produktu, usługi czy informacji albo przetworzenia transakcji. Dodatkowo gromadzimy tego typu dane w procesie rekrutacyjnym. Gromadzenie Danych osobowych będzie dla Państwa przejrzystym procesem (łącznie z określeniem podstawy prawnej ich przetwarzania) i będą mogli Państwo podjąć decyzję, czy chcą dostarczyć te dane. Jeśli uznają Państwo, że nie chcą podać żadnych wymaganych przez nas Danych osobowych, ALUP Kompressoren może nie być w stanie zrealizować Państwa transakcji bądź dostarczyć żądanych informacji, usług czy produktów. Podczas gromadzenia Danych osobowych będziemy jasno określać cel, w jakim mogą być wykorzystane oraz czas, przez jaki zostaną przez nas zachowane. Jeśli będzie to wymagane, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o uzyskanie zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów wymienionych powyżej. Podczas przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych za Państwa zgodą przysługują Państwu różne prawa. Jeśli w późniejszym okresie zechcą Państwo wycofać tę zgodę, zapewnimy, aby to wycofanie mogło się odbyć w sposób tak łatwy, w jaki zgoda została udzielona. Komu można udostępniać Dane osobowe: Jako że ALUP Kompressoren Sp. z o.o. jest firmą globalną, z miejscami prowadzenia działalności w wielu różnych krajach, w związku z osiągnięciem celów wymienionych powyżej mogą wystąpić przypadki przekazywania Państwa Danych osobowych z jednego podmiotu prawnego do innego lub z jednego kraju do innego. Będziemy przekazywać Państwa Dane osobowe w sposób zgodny z wymogami prawa i tylko w zakresie koniecznym do realizacji celów określonych powyżej. W grupie spółek ALUP Kompressoren Dane osobowe są przekazywane w oparciu o takie same zasady i poziomy zabezpieczeń. Jeśli będzie to wymagane, zostaną zawarte umowy o przetwarzanie danych osobowych, aby zapewnić konieczny poziom ich ochrony. Aby umożliwić przekazywanie Danych osobowych pomiędzy krajami zgodnie z prawem, firma ALUP Kompressoren Sp. z o.o. polega na dostępnych mechanizmach prawnych. W takim zakresie, w jakim ALUP Kompressoren polega na standardowych klauzulach umownych (określanych również klauzulami wzorcowymi) w celu dokonywania uprawnionego przekazywania danych, ALUP Kompressoren zachowa zgodność z tymi wymaganiami, również w przypadku, gdy te wymagania będą niezgodne z tym powiadomieniem. Firma ALUP Kompressoren nie będzie sprzedawać ani udostępniać w inny sposób Państwa Danych osobowych podmiotom spoza spółek firm ALUP Kompressoren, z wyjątkiem, gdy dotyczy to:

 • Realizacji działań marketingowych w Internecie:
  • kampanie z wykorzystaniem wiadomości e-mail,
  • targetowanie i modyfikacja targetowania,
  • potwierdzanie uczestnictwa
 • Odpowiedzi na pytania lub zgłoszenia problemów przesłane do ALUP Kompressoren Sp. z o.o.
 • Projektowanie, sprzedaż, produkcja i doskonalenie produktów;
 • Zapewnianie obsługi klienta i pomocy technicznej;
 • Szkolenie i certyfikacja personelu klientów, dostawców i sprzedawców;
 • Zależnie od potrzeb i zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami.

W przypadku gdy w ciągu sześciu miesięcy nie nastąpi żadna interakcja z ALUP Kompressoren Sp. z o.o. (otwarcie wiadomości e-mail, przesłanie formularza), zgromadzone dane osobowe zostaną usunięte z naszej bazy danych. Dotyczy to także użytkowników, którzy zrezygnują z subskrypcji. W żadnym razie nie będziemy przechowywać danych dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów, do których zostały zgromadzone, lub niż jest to przewidziane przez obowiązujące prawo i przepisy.

Jeśli jest to wymagane, może być konieczne uzyskanie zgody użytkownika na wykorzystanie jego danych osobowych do jednego z określonych powyżej celów. Użytkownikowi przysługują różne prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych na podstawie udzielonej zgody. Jeśli w późniejszym czasie zechce wycofać swoją zgodę, dołożymy wszelkich starań, aby czynność ta była równie łatwa jak udzielenie zgody. Komu mogą zostać udostępnione dane osobowe: Ponieważ ALUP Kompressoren jest globalną firmą prowadzącą działalność w wielu różnych krajach, w celu realizacji wyżej wymienionych celów może przekazywać dane osobowe między podmiotami prawnymi i krajami. Przekazujemy dane osobowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej określonych celów. W ramach grupy międzynarodowych przedsiębiorstw dystrybucyjnych dane osobowe są przekazywane na takich samych zasadach i przy zapewnieniu takiego samego poziomu bezpieczeństwa. Jeśli jest to wymagane, w celu zapewnienia niezbędnego poziomu ochrony zawierane są umowy dotyczące przetwarzania danych. Firma ALUP Kompressoren Sp. z o.o. wykorzystuje dostępne mechanizmy prawne, które umożliwiają legalny transfer danych osobowych za granicę. W zakresie, w jakim ALUP Kompressoren opiera się na standardowych klauzulach umownych (określanych również mianem klauzul modelowych), które zezwalają na transfer danych, ALUP Kompressoren będzie spełniać te wymogi, również w przypadku, gdy może występować konflikt między tymi wymogami a niniejszym dokumentem. Firma ALUP Kompressoren Sp. z o. o. nie będzie sprzedawać ani w inny sposób udostępniać zewnętrznym podmiotom danych osobowych użytkowników, z wyjątkiem:

 • usługodawców świadczących usługi w naszym imieniu; firma ALUP Kompressoren Sp. z o.o. będzie udostępniać dane osobowe użytkowników wyłącznie dostawcom usług, z którymi zawarła umowę ograniczającą wykorzystanie lub ujawnianie informacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych;
 • zachowania zgodności z zobowiązaniami prawnymi, w szczególności w odpowiedzi na uzasadnione prawnie żądanie ze strony funkcjonariuszy organów ścigania lub innych rządowych organów nadzoru;
 • zbadania podejrzanego lub faktycznie niezgodnego z prawem działania;
 • zapobiegania szkodom fizycznym lub stratom finansowym;
 • pomocy dotyczącej sprzedaży lub przeniesienia własności całości lub części naszych podmiotów lub aktywów (również w związku z upadłością).

Usunięcie, poprawienie, zaktualizowanie Państwa identyfikowalnych danych personalnych lub dostęp do nich: Jeżeli chcieliby Państwo usunąć, poprawić, zaktualizować, bądź mieć dostęp do Danych osobowych, które Państwo nam udostępnili lub też jeżeli chcieliby Państwo coś w nich zmienić, prosimy o kontakt z nami. Jeżeli będą Państwo kontaktowali się z nami w tej kwestii, prosimy o podanie nazwy strony internetowej lub lokalizacji złożenia swoich danych, jak również informacji dotyczącej zawartości danych (np. imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy itp.), które Państwo nam przekazali.

Bezpieczeństwo

W celu zabezpieczenia Danych osobowych znajdujących się na naszym serwerze przed użyciem ich przez osoby nieupoważnione, utratą ich bądź zmianą wprowadzono stosowne środki techniczne i administracyjne. Jednakże żaden serwer, jak też żadna transmisja internetowa nie są w 100% bezpieczne. Dlatego też wszelka działalność i komunikacja prowadzona przez Państwa odbywa się na Państwa własne ryzyko.

Dalsze informacje i zażalenia

W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania Danych osobowych prosimy o kontakt z naszym dyrektorem ds. ochrony danych osobowych w firmie ([email protected]). Jeśli nie zajmiemy się przestawionym przez Państwa żądaniem lub nie podamy uzasadnionego powodu, dlaczego nie jesteśmy w stanie tego zrobić, mają Państwo prawo skontaktować się z organem nadzoru i wnieść zażalenie.

Linki do stron internetowych stron trzecich

Niektóre z naszych stron internetowych mogą zawierać linki do stron internetowych stron trzecich. Prosimy Państwa o zwrócenie uwagi na fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności, zawartość lub praktyki pracy dotyczące takich stron, ich właścicieli lub operatorów.

Modyfikacja Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej polityki ochrony danych osobowych w dowolnym momencie.