ALUP, Imtech en de TU/e, een efficiënt driemanschap

1 februari 2013

Interview met Ad van Rooij (TU/e) en Jeroen van Veldhoven (Imtech)

Al vóór de jaren ’80 van de vorige eeuw werkte ALUP met de Technische Universiteit Eindhoven TU/e samen om het complex van laboratoria, collegelokalen en facilitaire bedrijven van perslucht te voorzien. Die samenwerking omvatte toen ook het onderhoud van de machines – en dat bleef zelfs zo toen de TU/e besloot het totale onderhoud van de campus uit te besteden.

ALUP Grassari compressor installaite TU/e

Hans Tillmann (ALUP), Ad van Rooij (TU/e) en Jeroen van Veldhoven (Imtech)

Hoogwaardige centrale installatie

In de afgelopen decennia heeft ALUP in Eindhoven een hoogwaardige centrale installatie voor olievrije persluchtproductie opgebouwd, met de nadruk op luchtkwaliteit en leveringszekerheid. “Een bedrijf als de TU/e kan zich niet permitteren zonder perslucht te zitten”, zegt Ad van Rooij, accountmanager Beheer en Onderhoud van TU/e, “en de vraag naar perslucht varieert enorm – van 0 tot wel 80% - omdat er steeds weer andere onderzoeken op touw worden gezet. Sommige projecten vergen heel veel lucht in een kort tijdsbestek – er zijn wel eens proeven die buiten de reguliere werktijden moeten worden uitgevoerd.” De centrale installatie bestaat uit drie watergeïnjecteerde schroefcompressoren WIS 130 met elk een vermogen van 45 kW, twee WIS 75 (55 kW, met keramische lagering) en twee koeldrogers DW 210 en DW300, met een capaciteit van respectievelijk 35 en 50 m3/min. De lucht wordt geleverd aan een netwerk van enkele kilometers lengte, dat in de loop van de jaren steeds is geëvolueerd, verbeterd en energiezuiniger gemaakt. Daarnaast zijn op de TU/e er ook gebouwen en afdelingen met een eigen persluchtvoorziening. Zo heeft BBC (Berging Bijzondere Chemicaliën) een eigen compressor, waarmee ook de luchtbehandeling wordt aangestuurd (vonkvrije pneumatische bediening). Bovendien is er een afzonderlijk hogedruknet (80 bar) voor speciale doeleinden.

Core business

Evenals als andere (overheids)bedrijven heeft de TU/e zich de laatste jaren teruggetrokken op zijn core business. In plaats van het gebruikelijke ‘uurtje-factuurtje’ werden onderhoudstaken voor een groot deel in handen gegeven van één contractant. Voor het persluchtnetwerk werd dat Imtech. “Maar daarbij wilde de TU niet het risico lopen onze over de jaren opgebouwde kennis en ervaring kwijt te raken,” aldus Hans Tillmann, sales engineer van ALUP. “Wij kennen de mogelijkheden van de machines - ook van apparaten die hier al meer dan 10 jaar staan - en de eisen die hier gesteld worden.”

Driemanschap

De oplossing werd gevonden in de vorming van een team waarbij Imtech de verantwoordelijkheid kreeg tegenover de TU/e en opdrachtgever werd van ALUP. “Dat werkt uitstekend,” zegt beheerspecialist Jeroen van Veldhoven van Imtech, “zolang je de verbindingslijnen maar open houdt. Vier keer per jaar moeten wij bijvoorbeeld ideeën leveren om het energieverbruik terug te dringen. Dat overleggen wij dan weer met onze leveranciers.” Bij de komende reorganisatie van de TU/e-campus tot een science park met congresruimtes, een bedrijventerrein en woontorens voor honderden studenten zullen ook aan de ontwikkeling en het onderhoud van het persluchtnetwerk hoge eisen worden gesteld. Het driekoppige team ziet de toekomst echter met vertrouwen tegemoet. Ad van Rooij: “Weliswaar zijn we tegenwoordig aan een strakker budget gebonden, maar dankzij onze lange-termijnplanning weten we wat er nodig is om de nieuwe ontwikkelingen met dit unieke netwerk te ondersteunen. En dat kunnen we met zijn drieën, in precieze rapportages en prognoses, ook hard maken.”