Klantverhaal: Nieuwe energie-efficiënte compressorinstallatie voor voestalpine Polynorm

6 maart 2016

Energiebesparing door duurzame en intelligente oplossingen

ALUP heeft een energie-efficiënte compressorinstallatie opgeleverd bij voestalpine Polynorm in Bunschoten. Vanwege de lange klantrelatie met Compressoren en de producten van ALUP koos voestalpine Polynorm voor een nieuwe ALUP persluchtinstallatie die aanzienlijke voordelen oplevert. Deze voordelen zijn onder andere warmteterugwinning, lagere onderhoudskosten en minder energieverbruik. De persluchtinstallatie voorziet de hele fabriek via een centraal leidingnet van 6 en 10 bar perslucht.

Compressor installation

Schroefcompressoren installatie bij voestalpine Polynorm

Upgrade persluchtinstallatie

De nieuwe persluchtinstallatie vervangt de 4 oude persluchtstations: 2 stations voor 6 bar perslucht en 2 stations voor 10 bar perslucht. In deze 4 stations stonden in totaal 12 compressoren waarvan sommigen ouder dan 25 jaar. Gezien deze leeftijd nam de betrouwbaarheid af en namen de onderhouds- en verbruikskosten toe. Verder was er door de komst van een nieuwe persenlijn en de uitbreiding van de afdeling assemblage behoefte aan uitbreiding van capaciteit perslucht.

Warmteterugwinning

Het resultaat is een nieuwe persluchtinstallatie bestaande uit in totaal 7 compressoren, 4 machines voor levering van 6 bar perslucht en 3 machines voor levering van 10 bar perslucht. Er is gekozen om de 7 nieuwe compressoren bij elkaar te plaatsen om zo de besturing optimaal te kunnen afstellen. Door de centrale plaatsing kan het onderhoud efficiënter worden uitgevoerd. Verder biedt deze oplossing de mogelijkheid om maximaal gebruik te maken van de warmte die vrijkomt bij de productie van perslucht. Deze warmte wordt namelijk gebruikt om via warmtewisselaars de verwarmingsketel die naast de nieuwe persluchtinstallatie staat te voeden. Deze ketel verwarmt onder andere productiehallen en de kantoren. Het systeem is nu ook zo gebouwd dat indien nodig de 10 bar machines via een reduceerventiel lucht kunnen leveren aan het 6 bar persluchtnetwerk.

Energyrecovery installation Voestalpine Polynorm

De nieuwe installatie verdient zich binnen drie jaar terug.

voestalpine Polynorm

Terugverdientijd van 3 jaar

Bij installatie van een nieuwe persluchtnetwerk kijkt ALUP ook altijd naar de TCO (Total Cost of Ownership) en mogelijke terugverdientijd van de persluchtinstallatie. Door het hergebruik van de warmte die bij productie van perslucht vrijkomt, door de lagere onderhoudskosten en doordat de 7 nieuwe compressoren aanzienlijk minder elektriciteit verbruiken dan de 12 oude compressoren, verdient de investering in de nieuwe compressoren bij voestalpine Polynorm zich binnen 3 jaar terug. Op jaarbasis wordt, omgerekend naar het aantal kubieke meters aardgasequivalenten, ruim 192.000 m3 gas bespaard. Voor het project is dan ook door de Nederlandse overheid een milieusubsidie toegekend omdat het voldoet aan de eisen van een zogenaamd CIP Eco-Innovation project. Met deze investering is tevens bereikt dat er een betrouwbare centrale persluchtinstallatie staat met voldoende capaciteit voor de recente uitbreidingen.

Labels

Schroefcompressoren Warmteterugwinning Koeldrogers Energiebesparing Duurzaam