Klantverhaal: Teruggewonnen energie persluchtcompressoren verwarmt kantoorruimten bij Technoflon

2 mei 2013

ALUP Kompressoren heeft onlangs een persluchtinstallatie geleverd die de gehele fabriek van perslucht voorziet van het oppervlaktebehandelingsbedrijf Technoflon. De bestaande compressor en de nieuw geleverde compressoren zijn alle voorzien van een warmtewisselaar voor het grotendeels terugwinnen van de energie, die normaal gesproken verloren gaat. De teruggewonnen energie wordt ingezet voor het verwarmen van het kantoorgedeelte van het bedrijf gedurende de koudere maanden. Onder normale omstandigheden is er dan geen bijverwarming met aardgas nodig. De extra investering voor de terugwinningsunit is volgens directeur Henri Nijenhuis binnen enkele maanden terugverdiend.

Technoflon ontstond op 1 april 2001 via een management buy out uit een onderneming gespecialiseerd in tefloneren en emailleren. Tegenwoordig ontplooit het bedrijf een drietal activiteiten: thermisch reinigen, stralen van producten en tefloneren & poedercoaten. In de werkplaats wordt degelijk vakmanschap gecombineerd met moderne apparatuur en zoveel mogelijk geautomatiseerde productie.

De Allegro 100 met warmteterugwineenheid; rechts van de compressor zien we het buffervat voor constante druk.

Persluchtinstallatie

Door de verschillende werkplaatsen met automatische doorloopovens, lijnen voor poedercoating, (gerobotiseerde) straalcabines, de pyrolyseoven voor het reinigen en ontlakken van producten, loopt een persluchtringleiding. Voor de productie van perslucht heeft ALUP Kompressoren een installatie geleverd met een vermogen van in totaal 320 kW, en een gezamenlijke capaciteit van 52 m³/min. Deze installatie bestaat uit drie compressoren, twee vollast/nullast compressoren van het type Largo 110 en een frequentiegeregelde compressor Allegro 100 die wordt ingezet om pieken in het verbruik op te vangen. De Largo’s zijn geplaatst bij de verhuizing naar dit nieuwe pand naast de al aanwezige frequentiegeregelde Allegro. De perslucht uit de compressoren wordt geconditioneerd door middel van een koeldroger met daaraan een filtercombinatie gekoppeld. Deze bestaat uit een voorfilter (PF) vóór de koeldroger, die stofdeeltjes tot 3 µm filtert. Na de koeldroger is een submicrofilter (SF) geschakeld voor respectievelijk stoffiltratie tot 0,01 µm en oliefiltratie tot 0,01 mg/m³. Een actief-koolfilter (AF) filtert de olie tot 0,005 mg/m³ uit.

De leidingen komen uit in de CV-ruimte van de kantoren waar zich ook de verwarmingsketels bevinden.

Energie besparen

Bij de verhuizing en de aanpassing van de persluchtinstallatie is er gekeken naar mogelijke energiebesparingsmaatregelen. Het bleek dat met het plaatsen van een groter buffervat en grotere koeldroger een aanzienlijke jaarlijkse besparing mogelijk was. Het buffervat is geplaatst om plotselinge persluchtafname- en drukvariaties in het leidingnet op te vangen. Zo blijft de druk zo constant mogelijk en blijft de opstart van compressoren en dus het energieverbruik beperkt. Voor een grotere energiebesparing zorgt de warmteterugwinningsinstallatie. Er is gekozen om alle compressoren te voorzien van warmteterugwinning. Beide Largo compressoren hadden dit af fabriek al ingebouwd. Omdat ALUP ook de mogelijkheid biedt om dit achteraf in te bouwen, kon ook de energie uit de Allegro 100 worden teruggewonnen. Het principe is innovatief, maar niet heel nieuw. Bij het comprimeren van lucht wordt altijd warmte ontwikkeld, die normaal gesproken als warme lucht in de ruimte wordt afgevoerd. Naarmate het compressorvermogen toeneemt, stijgt ook de hoeveelheid thermische energie die verloren gaat. Een warmtewisselaar wordt opgenomen in het koelmiddelcircuit van de compressor en zal de tegengestelde retourleiding van het watercircuit opwarmen.

Ik schat dat de energiebesparing resulteert in een korte terugverdientijd, in ieder geval minder dan een jaar.

Henri Nijenhuis, directeur Technoflon

Korte terugverdientijd

In het geval van Technoflon is gekozen voor verwarming van de kantoren met een totale oppervlakte van 800 m². Hiervoor kiest Technoflon omdat de werkplaatsen al voldoende verwarmd worden door de ovens. Er zijn ook andere, soms heel creatieve toepassingen denkbaar: stoomketels op temperatuur houden, ruimten vorstvrij houden, warmtelevering aan naburige bedrijven enzovoort. Met het laatstgenoemde is Technoflon druk aan het kijken naar de mogelijkheden daartoe, te meer omdat er veel warmte afkomt door het gebruik van de ovens die nu naar buiten wordt afgeblazen. Driekwart van het geïnstalleerde vermogen van de compressoren wordt zo teruggewonnen. Nijenhuis schat dat de energiebesparing resulteert in een korte terugverdientijd, in ieder geval minder dan een jaar. Afhankelijk van de installatie en toepassing, stelt ALUP, varieert de terugverdientijd in het algemeen van enkele maanden tot twee jaar.