“De CO2 emissie is direct met 20 ton gedaald!”

26 oktober 2016

Bart Pluijmers (HFG) over energiebesparende persluchtinstallatie:

Drie jaar geleden is door de Technische Dienst van Heerema Fabrication Group (HFG) in Zwijndrecht een energiebesparingsprogramma in gang gezet, waarbij onder meer de persluchtinstallatie is aangepakt. In nauwe samenwerking met ALUP werden om te beginnen vijf oude machines vervangen door drie nieuwe compressoren, waarmee direct een reductie van 35% op het persluchtgerelateerde stroomverbruik werd bereikt. Los van het financiële voordeel heeft men berekend dat dit een 20 ton lagere CO2 emissie betekende.

Bart Pluijmers

Bart Pluijmers, Asset & Facility Manager bij Heerema Fabrication Group

Besparing door drukverlaging

Bart Pluijmers is als Asset & Facility Manager verantwoordelijk voor alle bedrijfsmiddelen en de zogeheten consumables: “Bij het vervangen van onze huidige compressoren bleek dat het installeren van een centraal persluchtstation vele voordelen te hebben, maar dat betekende dat we een ringleiding moesten aanleggen die alle persluchtgebruikers in de verschillende hallen met elkaar zou verbinden. We kozen gelijk voor een forse leidingdiameter en hierdoor sloegen we twee vliegen in één klap. Ten eerste hadden we hierdoor veel minder drukverlies dan in de oude situatie met de lange dunne leidingen en ten tweede is hierdoor een extra buffer gecreëerd. Daardoor werd het systeem stabieler en kon de druk in het systeem omlaag van 10 bar naar 7,2 bar. Los van het feit dat de nieuwe compressoren sowieso stukken rendabeler zijn, betekent deze drukverlaging nog eens een extra energie-reductie met zo’n 20%!”

Stationair én frequentiegeregeld

“Bij een centraal persluchtstation zoals we nu hebben, kun je veel kritischer dimensioneren. We hadden vijf compressoren van elk 132 kW. Dat is totaal 660 kW. Nu staan er drie compressoren van elk 110 kW. Maar mede door de grote buffertank, de ringleiding en de drukverlaging bleek dat ruim voldoende. Van de drie ALUP compressoren die er nu staan, hebben er twee een vast toerental, terwijl de derde een frequentiegeregelde machine is, waarmee fluctuaties in de vraag soepel opgevangen kunnen worden. Ook dit draagt weer bij tot een grotere stabiliteit in het persluchtnet.”, zo geeft Pluijmers aan.

Warmteterugwinning

Alle compressoren van ALUP zijn standaard voorzien van een warmteterugwinsysteem. Bijna 80% van het totaal opgenomen vermogen kan hiermee teruggewonnen worden en daar wordt bij HFG inmiddels dankbaar gebruik van gemaakt. Pluijmers; “Wij passen het toe voor ruimteverwarming. Dit betekent dat het normale, gasgestookte verwarmingssysteem minder hoeft te doen, waardoor we duizenden kubieke meters aardgas per jaar gaan besparen. Maar dit komt dus nog bovenop de 35% die we al besparen op stroomkosten.”

Koel- en adsorptiedroger

Op advies van ALUP is ook een duale, energiebesparende oplossing geïnstalleerd om schone, droge lucht te realiseren. Achter de compressoren is een koeldroger opgesteld met daarachter een warmte geregenereerde adsorptiedroger die is voorzien van dauwpuntsregeling en voor- en nafilters. Voordeel van dit type adsorptiedroger is dat er geen spoellucht wordt gebruikt voor het regeneratieproces. Dit werkt energiebesparend, wat mede wordt versterkt door het feit dat er minder water in de lucht zit na de koeldroger. De koeldroger wordt het hele jaar gebruikt, de adsorptiedroger wordt alleen in de wintermaanden bijgeschakeld en in de warmere jaargetijden via een bypass omzeild. Hierdoor wordt het aantal keren dat de adsorptiedroger moet regenereren tot een minimum beperkt, wat eveneens een gunstig effect heeft op de energiekosten. Door toepassing van de drogers in combinatie met een gedegen filtersysteem wordt volkomen schone en droge lucht geproduceerd die zelfs wordt gebruikt als ademlucht bij de lassers die met ‘verse lucht helmen’ werken.

Customer Heerema standing next to compressor

Wat voor ons doorslaggevend is geweest is de support die een leverancier levert en wat er uiteindelijk, gerekend over meerdere jaren, onder de streep aan kosten staat. ALUP kon verder onze complete persluchtruimte inrichten en heeft bovendien aantrekkelijke onderhoudscontracten.

Bart Pluijmers , Technische Dienst, Heerema Fabrication Group

TCO

De aanschaf van de nieuwe compressoren is voorafgegaan door een nauwgezet selectieproces. Bart Pluijmers zegt daarover: “Kiezen is niet eenvoudig. Om te beginnen is het de vraag wat je gaat neerzetten om op een zo rendabel mogelijke manier optimaal in de persluchtbehoefte te voorzien. Wat voor ons doorslaggevend is geweest is de support die een leverancier levert en wat er uiteindelijk, gerekend over meerdere jaren, onder de streep aan kosten staat. ALUP kon verder onze complete persluchtruimte inrichten en heeft bovendien aantrekkelijke onderhoudscontracten. We werken nu ruim drie jaar naar volle tevredenheid samen met ALUP en zijn nu ook met hen bezig om het onderhoud aan de compressoren bij de vestiging in Vlissingen (Nederland) over te dragen. Ontzorgen heet dat en dat doen ze goed en tegen een goed tarief. Want uiteindelijk draait het bij investeringen ook om rendement en dat zit bij de persluchtsystemen die we nu in huis hebben wel goed.”

Deel deze pagina op