Klantverhaal: WisAIR compressor en Largo compressoren werken samen

Een interessant klantverhaal. Maar zeker een met een zeer tevreden klant. De combinatie van compressoren is een mooi verhaal met een heel goed onderbouwd voorstel van de vertegenwoordiger. De klant heeft overdag een continue persluchttoevoer nodig. Het is namelijk een bedrijf uit de voedingsmiddelenindustrie. Het productieproces gaat overdag aan de lopende band door met veel medewerkers die hierbij betrokken zijn. Daarom is een continue persluchtflow en een betrouwbare persluchtsituatie van groot belang. 

Combinatie van compressoren

Voor de continue persluchttoevoer is het handig om een compressor met vast toerental te hebben die ook nog eens betrouwbaar is. De Largo schroefcompressor van ALUP is de beste oplossing voor een industriële schroefcompressor met vast toerental. De klant heeft een overdag een hoge persluchtvraag en daar kan de Largo schroefcompressor aan voldoen. Er zijn bij deze klant niet één maar twee Largo schroefcompressoren geplaatst. Mocht er één van de twee compressoren in onderhoud staan of mocht er onverhoopt een calamiteit plaatsvinden, dan functioneert de andere Largo schroefcompressor als Back-Up compressor. 

ALUP compressor
Toen de persluchtbehoefte groter en groter werd, werd het tijd voor een uitbreiding van de persluchtsituatie. Hier was al rekening mee gehouden qua de plaatsing van de Largo schroefcompressoren. Bij de Largo’s was er goed rekening gehouden met de filtratie. De persluchtinstallatie had een goedwerkende filterstraat in de persluchtinstallatie laten opnemen. Nu was het tijd voor een nieuwe compressor. De klant wilde uitbreiden met een olievrije compressor. Onze vertegenwoordiger heeft samen met de klant besloten dat er een nieuwe olievrije WisAIR-Compressor geplaatst mocht worden. Hiermee kiest de klant voor een betrouwbare olievrije compressor. De WisAIR-compressoren zijn 100% olievrij Klasse 0 conform ISO 8573-1. Dit betekent dat er geen vervuilingsgevaar is. Dit betekent ook dat er geen risico is op beschadigde producten en geen risico op verliezen als gevolg van operationele downtime. Onze voedingsmiddelenspecialist profiteert zo van een continue persluchtflow en een olievrije schroefcompressor.

Perslucht in de voedingsmiddelenindustrie

Het gebruik van perslucht in de voedingsindustrie is in te delen in twee groepen: Perslucht die in direct contact komt met het eindproduct, en perslucht die in direct contact kan komen met het eindproduct. Voor deze twee groepen persluchtgebruikers gelden vanzelfsprekend andere aanbevelingen voor de persluchtkwaliteit. Kortweg geldt voor beide groepen dat perslucht geen contaminatierisico mag opleveren in het productieproces en voor het eindproduct. Dat beschadigt namelijk de kwaliteit van het eindproduct. ALUP heeft een brede ervaring met het gebruik van perslucht in de industrie van voedingsmiddelen. Wij adviseren u graag over de producten die veilig gebruikt kunnen worden in uw productieproces!

ALUP Kompressoren is Altijd Betrouwbaar

Uw persluchtinstallatie is mega belangrijk. Het is vaak het kloppende hart van uw productieproces. Het belangrijke is dat uw persluchtinstallatie Altijd Betrouwbaar is. Met de producten van ALUP is dit gegarandeerd. Daarbij bieden wij u ook onderhoudscontracten op maat. Wij stemmen het onderhoudscontract af op uw persluchtinstallatie. Hiermee zorgt ALUP voor nog meer betrouwbaarheid in uw productieproces. Met advies en onderhoudscontracten op maat zorgt ALUP voor Altijd Betrouwbare persluchtservice.