Wat is warmteterugwinning?

Een groot deel van de energie die nodig is om perslucht te maken komt vrij als warmte. Deze warmte moet daarna worden afgevoerd. Warmteterugwinning houdt eigenlijk in dat deze warmte opnieuw gebruikt kan worden zodat dit niet verspild wordt. Zo kan de warmte bijvoorbeeld worden gebruikt om het kantoorpand te verwarmen. Hierdoor kan een investering in een zuinige luchtcompressor met de optie voor warmteterugwinning soms al binnen een jaar worden terugverdient.

Energiebesparing

De grootste besparing op uw persluchtkosten kunt u bereiken door middel van warmteterugwinning. Dit zorgt voor een efficiënt hergebruik van de warmte die de compressor produceert. Door gebruik te maken van een warmtewisselaar kunt u tot circa 80% van het geïnstalleerd vermogen aan energie besparen.

Download hier onze visie op energiebesparing

Het gebruik van een warmtewisselaar

Wanneer u ervoor zou kiezen een warmtewisselaar te installeren, kunt u de warmte die is vrijgekomen opnemen in het voedingwater. Dit warme water kan u daarna voor verschillende doeleinden gebruiken. Een aantal voorbeelden van processen / doeleinden waarbij het warme water gebruikt kan worden zijn: kantoorverwarming, wasprocessen, warm tapwater, boilervoeding of ketelvoeding. Wanneer u gebruik zou maken van warmteterugwinning en dit voor een van de bovenstaande doeleinden zou inzetten kunt u erg veel energie en daardoor kosten besparen.

Lees ook