De adsorptiedroger

October 20, 2022

Laat ons helpen bij het kiezen van uw volgende luchtdroger

U wilt uw volgende persluchtdroger kiezen, maar weet u niet zeker welke droger het meest geschikt zal zijn voor uw productie? ALUP levert een complete serie persluchtdrogers, van adsorptiedrogers tot koeldrogers en frequentiegeregelde koeldrogers. Hier bespreken we de adsorptiedroger en hoe deze werkt. Als uw persluchtpartner willen we ervoor zorgen dat u de meest geschikte luchtdroger voor uw productie kiest. 

Waarom een adsorptiedroger?

Tijdens het compressieproces in compressoren wordt het vocht in de aangezogen lucht door een compressor omgezet in condensaat. Dit condensaat kan leiden tot slijtage en corrosie van het persluchtnet en de stroomafwaarts gemonteerde apparaten. Het gevolg hiervan zijn kostbare onderbrekingen van de productie en een afname van zowel het rendement als de levensduur van de persluchtverbruikers. Adsorptiedrogers bevatten echter een oplossing die deze negatieve gevolgen voorkomt.

ALUP AD adsorptiedrogers

Schone en droge perslucht door de adsorptiedroger

De installatie van een adsorptiedroger voorkomt problemen met het condensaat in uw persluchtsysteem. Het restwater van het compressieproces wordt geadsorbeerd door het adsorbent, zodat het persluchtnet wordt beschermd tegen corrosie, roest en lekkage. Hierdoor krijgt u een hogere kwaliteit van uw eindproduct. Adsorptiedrogers verwijderen de resterende waterdamp uit de perslucht, die stroomafwaarts van een koeldroger zou kunnen condenseren. Een adsorptiedroger zorgt voor een verlaging van het drukdauwpunt tot -20°C, -40 °C of -70 °C; naar gelang van toepassing is voor uw proces.

Hoe werkt een adsorptiedroger

De adsorptiedroger bestaat uit twee druktanks die gevuld zijn met een droogmiddel, meestal aluminiumoxide, silicagel of een mengsel hiervan. De perslucht stroomt door één kamer en wordt gedroogd als gevolg van contact met het droogmiddel tot een dauwpunt van -25°C of lager. De meeste droge perslucht stroomt dan rechtstreeks in het persluchtsysteem. De rest, 3-15%, wordt naar de tweede tank geleid, waar deze uitzet tot atmosferische druk. De droge, uitgezette lucht absorbeert vervolgens het vocht uit het droogmiddel van de tank en wordt vervolgens samen met het vocht naar buiten afgevoerd. 

Na een bepaalde tijd wisselen de tanks van functie, zodat een continu droogproces ontstaat.

De adsorptiedroger is gevoelig voor olie en water in de perslucht en moet daarom altijd voorafgegaan worden door een filter voor het afscheiden van olie en water uit de lucht.

Blog Original parts Alup

Onze persluchtdrogers