Perslucht Blog: ALUP hecht veel waarde aan veilige perslucht in de zorgsector

In een onzekere tijd waar veiligheid en gezondheid een grote rol spelen in de samenleving, zijn het de ziekenhuizen en de andere medische contactberoepen die extra rekening houden met deze twee belangrijke aspecten. Een foutloos proces is uiteraard van het grootste belang in de zorg.

Belang van medische perslucht

Medische perslucht valt onder de Europese Farmacopee. Medische perslucht is hiermee een vastgesteld geneesmiddel. Medische persluchtinstallaties moeten voldoen aan verschillende wettelijke eisen. De installatie moet door drie procedures heen, genaamd ‘Systeemvalidatie IQ/OQ/PQ’. Makkelijk gezegd zijn dit de installatiekwalificatie, de operationele kwalificatie en de prestatiekwalificatie. Dit zijn drie onafhankelijke en gedocumenteerde procedures die samen worden gebruikt om te controleren en testen dat een mechanisch, leiding- of softwaresysteem;

·         Correct geïnstalleerd is

·         Voldoet aan de ontwerpvereisten

·         Werkt onder belasting zoals het is ontworpen

Een klantervaring onder het vergrootglas

Het belangrijkste element van medische perslucht is een foutloos proces dat gegarandeerd moet worden. Medische perslucht is een geneesmiddel. Het Bravis Ziekenhuis had perslucht nodig van de hoogste kwalitieit die voldoet aan de eisen van Pharmacopeia. De perslucht die Bravis gebruikt wordt o.a. gebruikt als ademlucht, met als grootverbruikers de operatiekamers. Monitoring van de kwaliteit en de waarborging van de continuïteit van de perslucht hebben de hoogste prioriteit.

‘’ALUP mocht dit belangrijke totaalpakket turnkey-project afleveren en aansluiten voor de twee locaties van Bravis: Roosendaal en Bergen op Zoom,’’ aldus Johan Blanckaert, Sales Engineer bij ALUP Kompressoren. ‘’Ook het medisch leidingwerk en kanaalwerk als wel het mechanisch en elektrisch installeren is geheel gegaan conform de ISO-normen. Een soepele levering en tevreden klant als eindresultaat. Daar doen wij het voor.’’ 

Installatie Bravis Ziekenhuis

Samen de oplossing vinden

Een uitdagend project, maar daar worden wij juist extra gemotiveerd van! Samen met Bravis werd een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering. De realisatie gebeurde in fases, volledig conform het validatieprotocol DQ/IQ/OQ/PQ, zodat de continuïteit van perslucht tijdens het project 100% gewaarborgd werd. Uiteindelijk heeft ALUP, onder supervisie van Johan Blanckaert, drie redundante productiestraten geplaatst, allemaal bestaande uit een ALLEGRO compressor, een droger, filtratie en ademluchtunit. De gehele installatie staat gekoppeld aan het gebouwenbeheersysteem van Bravis. 

ALUP Kompressoren

ALUP levert niet alleen persluchtinstallaties. Ook advies, planning, uitvoeren en service & onderhoud behoren tot het dienstenpakket. Dit doen wij voor opdrachtgevers variërend van persluchtgebruikers in garage of werkplaats tot grootgebruikers in onder meer de voedingsmiddelen- en maakindustrie en ziekenhuizen en farmacie. Wij zijn uw oplossing!