Classificatie van de persluchtkwaliteit >

Geschatte tijd om te lezen: 7 minuten

Het is voor de gebruiker van het grootste belang dat de persluchtkwaliteit nauwkeurig is. Atmosferische lucht die in een compressor wordt gezogen bevat altijd vocht, stof en olie-aerosols. De hoeveelheid en de verhouding van deze verontreinigingen is afhankelijk van het seizoen, het weer en de locatie van de compressor. Het is van cruciaal belang om deze verontreinigingen zo snel mogelijk weg te gooien om beschadiging van leidingen en andere pneumatische apparaten in uw systeem te voorkomen. 

Waarom is het belangrijk om rekening te houden met de persluchtkwaliteit?

Perslucht kan ongewenste stoffen bevatten, zoals water in druppelvorm of dampvorm, olie in druppelvorm of aërosolvorm, en stof.

Filtry a cyklónové separátory pro úpravu stlačeného vzduchu
Afhankelijk van het toepassingsgebied van de perslucht kunnen deze stoffen de productieresultaten nadelig beïnvloeden en zelfs de kosten verhogen. Luchtbehandeling heeft als doel de persluchtkwaliteit te produceren die door de consument wordt gespecificeerd. Wanneer de rol van perslucht in een proces duidelijk is gedefinieerd, is het eenvoudig om het systeem te vinden dat in die specifieke situatie het meest winstgevend en efficiënt zal zijn. Dit wordt bepaald door uw eindproduct en de werkomgeving van uw toepassing. Komt uw product in direct contact met perslucht, of zal oliedamp de werkomgeving schaden?Deze en vele andere verschillende omstandigheden zijn factoren om rekening mee te houden. U kunt een systematische methode nodig hebben om uw ideale keuze voor apparatuur te bepalen.

Wat zijn de verschillende zuiverheidsklassen?

Internationale norm ISO 85731 "Perslucht voor algemeen gebruik" bepaalt in welke mate perslucht moet worden gereinigd (zie onderstaande tabel). Deze norm bepaalt welke andere apparaten kunnen worden gebruikt om de vereiste persluchtkwaliteitsklasse te bereiken.

Kwaliteitsklasse

Gehalte vaste deeltjes Watergehalte Oliegehalte

Max. grootte

mu

Max. hoeveelheid

mg/m³

Dauwpunt

°C

Hoeveelheid

g/m³

Max. hoeveelheid

mg/m³ 

1 0,1 0,1 -70 0,003 0,01
2 1 1 -40 0,11 0,1
3 5 5 -20 0,88 1,0
4 40 10 +3 6,0 5
5 - - +7 7,8 25
6 - - +10 9,4 -

Hoe verwijder ik condensatie uit de compressor?

Vocht of condensatie moet zo snel en efficiënt mogelijk uit uw compressor worden verwijderd om schade aan uw persluchtsysteem te voorkomen. Een persluchtdroger is de beste machine om dit eenvoudig en optimaal te doen. Ze verwijderen het vocht uit de perslucht en beschermen daarmee stroomafwaartse apparatuur tegen corrosie en uw eindproducten tegen verontreiniging. Dit leidt tot meer besparingen in de loop der tijd en lagere onderhoudskosten voor uw machines.  

Onze Alup AVSD-droger maakt deze technologie betrouwbaarder en optimaal door variabele snelheid toe te staan, in tegenstelling tot slechts één volledige vermogensinstelling van minder efficiënte drogers op de markt. Deze versie zorgt ook voor lagere eigendomskosten en meer duurzaamheid in uw bedrijf, waardoor het de gouden standaard is voor persluchtdrogers. 

Hoe helpen persluchtfilters?

Een persluchtfilter scheidt de luchtdeeltjes feitelijk van de verontreinigingsdeeltjes. De deeltjesscheidende capaciteit van een persluchtfilter is het resultaat van de gecombineerde subcapaciteiten (voor de verschillende deeltjesgrootten) zoals hierboven is omschreven. In de praktijk is elk filter een compromis, aangezien geen enkel filter efficiënt is voor het volledige deeltjesgroottebereik. Zelfs het effect van de stroomsnelheid op de scheidingscapaciteit voor verschillende deeltjesgrootten is geen doorslaggevende factor.

Over het algemeen zijn deeltjes tussen 0,1 μm en 0,2 μm het lastigst te scheiden (de meest penetrerende deeltjesgrootte). Zoals hierboven vermeld, kan de totale afvangefficiëntie van een coalescerend persluchtfilter worden toegeschreven aan een combinatie van alle voorkomende mechanismen. Uiteraard zijn het belang van elk mechanisme, de deeltjesgrootten waarvoor deze optreden en de waarde van de totale efficiëntie sterk afhankelijk van de deeltjesgrootteverdeling van het aërosol, de luchtsnelheid en de vezeldiameterverdeling van het filtermateriaal. 

Olie en water in aërosolvorm gedragen zich vergelijkbaar met andere deeltjes en kunnen ook worden gescheiden met behulp van een coalescentiefilter. In het filter worden deze vloeibare aerosolen samengevoegd tot grotere druppels die door zwaartekracht naar de bodem van het filter zinken. Het filter kan olie zowel in aërosol als in vloeibare vorm scheiden. Vanwege de inherente hoge concentratie zal olie in vloeibare vorm echter resulteren in een hoge drukval en oliemeesleping. Als de olie in de dampvorm moet worden gescheiden, moet het filter een geschikt adsorptiemateriaal bevatten, gewoonlijk actieve koolstof.

Alle filtering leidt onvermijdelijk tot een drukval en energieverlies in het persluchtsysteem. Fijnere filters met een strakkere structuur zorgen voor een hogere drukval en kunnen sneller verstopt raken, waardoor vaker filters moeten worden vervangen en hogere onderhoudskosten moeten worden gemaakt. De luchtkwaliteit met betrekking tot de hoeveelheid deeltjes en de aanwezigheid van water en olie wordt gedefinieerd in ISO 8573-1, de industriestandaard voor luchtzuiverheid. Om het risico van luchtvervuiling in een kritiek proces te elimineren, wordt aanbevolen om alleen perslucht te gebruiken die geclassificeerd is als Klasse 0. Bovendien moeten filters zodanig worden gedimensioneerd dat ze de nominale stroming goed kunnen verwerken en een grotere capaciteitsdrempel hebben om een zekere drukval als gevolg van een bepaalde mate van verstopping te beheersen.

Hoe helpen luchtdrogers?

Condens- of adsorptiedrogers worden gebruikt om vocht uit de perslucht te verwijderen. Condensdrogers worden gebruikt wanneer de vereiste maximale luchtkwaliteit klasse 4 is, wat betekent dat het dauwpunt lager dan 3 °C is. Als er perslucht met minder vocht (een lager drukdauwpunt) nodig is, moet er een adsorptiedroger worden geïnstalleerd.