Perslucht budget - Deel 1

Geschatte leestijd: 3 - 4 minuten

original part design form

We begrijpen dat een belangrijk onderdeel van het voltooien van uw persluchtsysteem het berekenen van uw persluchtbudget is. Daarom hebben we artikelen samengesteld over het budget voor perslucht . Verdeeld over twee delen hopen we dat dit u enig inzicht geeft bij het plannen van uw persluchtbudget.

De juiste druk is belangrijk

Met perslucht aangedreven gereedschappen binnen de industrie worden doorgaans geconstrueerd voor een werkdruk van 600 kPa. De werkdruk van de compressor moet iets hoger zijn om de drukverliezen op weg naar het gereedschap te compenseren.

Dalende druk heeft een grote invloed op de prestaties van het gereedschap. Als de druk die bijvoorbeeld een boormachine levert, wordt verlaagd van 600 naar 500 kPa, wordt de output met ongeveer 25% verlaagd, wat het werken met de boormachine uiteraard langzamer maakt.

Gereedschap aanvoeren met een te hoge druk is ook niet goed. Een drukverhoging van 600 naar 900 kPa maakt een krachtsleutel 50 procent sterker, maar ook 50 procent overbelast. Overbelasting leidt tot schade en verkort de levensduur van het gereedschap.

Het verhogen van de bedrijfsdruk verhoogt ook het persluchtverbruik en dus de energiekosten.

Persluchtverbruik

Het persluchtverbruik van een persluchtmachine stijgt met de druk in overeenstemming met het volgende:

Operationele druk kPa

Correctiefactor

500

0.8

600

1

700

1.2

800

1.4

900

1.6

1000

1.8

Droge perslucht is zuinige perslucht!

Een compressorinstallatie zonder persluchtdroger voorziet de pijpleiding van perslucht met een relatieve vochtigheid van 100% en dus een dauwpunt dat gelijk is aan de temperatuur van de perslucht.

Bij elke graad van temperatuurdaling in het leidingsysteem zal het condenswater neerslaan en corrosie veroorzaken in leidingen en bijhorende gereedschappen en machines.

Water in het leidingsysteem vereist ook continu onderhoud van de waterafscheider en filters. Bovendien zal de slijtage van pneumatisch gereedschap toenemen.

De luchtdroger van een compressor in het systeem elimineert deze problemen en de extra kosten die ze met zich meebrengen

Voor grotere faciliteiten heeft een centraal geplaatst compressorsysteem de voorkeur boven compressoren bij elke werkplek. Er zijn vele voordelen: - Het is gemakkelijker om de capaciteit van een compressorsysteem te optimaliseren, wat lagere energie- en investeringskosten oplevert. - Koppeling van meerdere compressoren zorgt voor betere operationele budgetten. - Eenvoudigere monitoring resulteert in lagere onderhoudskosten. - Ventilatie en warmteterugwinning kunnen efficiënter worden gemaakt waardoor de energiekosten worden verlaagd.

De locatie van de compressor

Blog Original parts Alup

Over het algemeen wordt de compressor zo dicht mogelijk bij de werkplek geplaatst

Voor meer artikelen over perslucht kunt u verder gaan met het lezen van onze perslucht blog
< Classificatie van persluchtkwaliteit

Lees verder