Wat is het verschil tussen een olievrije of oliegesmeerde compressor?

Bij de keuze van het type compressor dat u nodig heeft, staat uw persluchttoepassing centraal. Voor de keuze tussen een olievrije of oliegesmeerde compressor is het van belang dat de persluchtkwaliteit optimaal is voor uw proces.

Waar heb ik een olievrije compressor voor nodig?

Elke toepassing vereist een andere persluchtkwaliteit. In luchtcompressoren wordt olie gebruikt voor het afdichten en koelen van perslucht en voor smering. De gebruikte olie komt ook in de perslucht terecht. In veel industrieën is het gebruik van oliegeïnjecteerde schroefcompressoren een uitstekende keuze wanneer de olieverontreiniging geen probleem is voor productie of eindproduct. De keuze voor een oliegesmeerde persluchtcompressor, zoals een oliegeïnjecteerde schroefcompressor, is goedkoper dan een oliegeïnjecteerde schroefcompressor. Door het gebruik van persluchtbehandelingsapparatuur kunnen oliesporen uit de perslucht worden verwijderd. Is olievervuiling echter ongewenst voor uw productie, dan is de keuze voor olievrije compressoren een absolute noodzaak.

Het verschil tussen olievrije perslucht van klasse 0 en technisch olievrije perslucht

Oil-free compressors come in all sizes
Als we het hebben over olievrije compressoren, of compressoren zonder olie, bedoelen we persluchtcompressor en zonder smering in de compressiekamer. Bij het definiëren van olievrije perslucht van klasse 0 en technisch olievrije perslucht hebben we het over de kwaliteit van perslucht uit het compressieproces. De zuiverheid van perslucht is onderverdeeld in klassen volgens de ISO 8573.1-norm. Deze geeft aan hoeveel deeltjes per kubieke meter, als functie van de deeltjesgrootte, in elke klasse aanwezig mogen zijn. Er zijn klassen voor olieconcentratie, vaste deeltjesconcentratie en waterconcentratie.

Lees meer over persluchtclassificatie > Classificiatie van persluchtkwaliteit

ISO 8573.1 klasse 1

Perslucht die voldoet aan ISO 8573.1 klasse 1, met een olieconcentratie van 0,01 mg / m3 bij 1 bar (a) 14,5 psia en 20° C, wordt ook wel technisch olievrije perslucht genoemd.

Klasse 1 is de aanduiding voor een olieconcentratie van 0,01 mg/ m3 bij 1 bar (a) 14,5 psia en 20° C. Een persluchtoplossing die aan deze criteria voldoet wordt ook wel 'technisch olievrij' genoemd. Omdat de gebruikte compressoren wel olie gebruiken in hun compressieproces, is er altijd het risico van vervuiling in productie en eindproces.

ISO 8573.1 klasse 0: 100% olievrij

Wanneer een productieproces absoluut moet voldoen aan de strengste veiligheidsnormen, dan is een persluchtinstallatie conform ISO8573.1 klasse 0 noodzakelijk. Olievrije perslucht is toepasbaar in de voedingsindustrie, laboratoria, farmacie en elektronica. De keuze voor perslucht van klasse 0, in tegenstelling tot technisch olievrije perslucht, elimineert het risico op vervuiling volledig. Dat betekent dat er ook geen risico is op beschadigde of vervuilde eindproducten en geen risico op stilstand van uw bedrijf als gevolg van oliestoringen.

Onze olievrije compressorserie

Read related articles on the blog:

What compressor do I need?

Compressed Air Energysaving tips

Compressed Air Qualification Classification