AD Adsorptiedrogers

Adsorptiedrogers bereiken een dauwpunt van -40 tot -70 °C en worden gebruikt voor het verwijderen van alle vocht uit perslucht

Contact

Verhoging van kwaliteit en productiviteit

Schone en droge perslucht verkleint het risico van corrosie en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van het eindproduct. Onze adsorptiedrogers helpen u dat te realiseren

Kostenbesparend

De hogere kwaliteit van perslucht bij gebruik van adsorptiedrogers biedt het voordeel dat operationele processen (machines, apparatuur) langer kunnen doorgaan. Daardoor kunnen de vereiste buitenbedrijfstellingen en jaarlijkse onderhoudsintervallen verder worden beperkt

Snelle en eenvoudige installatie

De AD 7 - 1300 adsorptiedrogers zijn zodanig geconstrueerd dat zij al functioneren bij een aansluiting op voeding. Daarnaast beschikken zij over meerdere inlaat- en uitlaataansluitingen, wat een snelle en eenvoudige installatie mogelijk maakt

Dauwpuntregeling

De sensor voor het dauwpuntsniveau regelt de regeneratiecycli en verlaagt daarmee de kosten voor de inzet van de adsorptiedroger

Download onze productbrochure