Budget voor perslucht - Deel één

Geschatte leestijd: 3 - 4 minuten

original part design form

Wij begrijpen dat een belangrijk onderdeel van de voltooiing van uw persluchtsysteem het opstellen van uw budget voor persluchtis. Daarom hebben we artikelen samengesteld die gewijd zijn aan het budget voor perslucht. Ze zijn verspreid over twee delen en we hopen dat ze enig inzicht geven bij het plannen van uw budget voor perslucht.

De juiste druk is belangrijk

Door perslucht aangedreven gereedschap in de industrie is meestal ontworpen voor een werkdruk van 600 kPa. De werkdruk van de compressor moet iets hoger zijn om het drukverlies tussen de compressor en het gereedschap te compenseren.

Een afnemende persluchtdruk heeft grote invloed op de prestaties van het gereedschap. Als de luchtdruk waarmee bijvoorbeeld een boormachine wordt aangedreven daalt van 600 tot 500 kPa, neemt het vermogen ervan af met ongeveer 25%, waardoor het werken met de boormachine uiteraard een stuk langzamer gaat.

Gereedschap aandrijven met een te hoge luchtdruk is ook niet goed. Een toename in de luchtdruk van 600 tot 900 kPa maakt een pneumatische moersleutel 50% krachtiger, maar hij raakt ook 50% overbelast. Overbelasting leidt tot schade en verkort de levensduur van het gereedschap.

Door het verhogen van de bedrijfsdruk neemt het persluchtverbruik toe en daarmee ook de energiekosten. 

Persluchtverbruik

Het persluchtverbruik van een persluchtmachine neemt als volgt toe met de druk:

Bedrijfsdruk kPa Correctiefactor
500 0,8
600 1
700 1,2
800 1,4
900 1,6
1000 1,8

Droge perslucht is voordelige perslucht!

Een compressorinstallatie zonder persluchtdroger levert perslucht met een relatieve vochtigheid van 100% aan de persluchtleiding. Dit zorgt voor een dauwpunt dat correspondeert met de persluchttemperatuur. 

Voor elke graad temperatuurdaling in het luchtleidingsysteem zal een hoeveelheid condenswater neerslaan en corrosie in leidingen en aangesloten gereedschap en machines veroorzaken. 

Water in het luchtleidingsysteem maakt ook voortdurend onderhoud aan waterafscheider en filters noodzakelijk. Daarnaast zal het pneumatisch gereedschap sneller slijten.

Het installeren van een luchtdroger in het persluchtsysteem voorkomt deze problemen en de extra kosten die ze met zich meebrengen.

Voor grotere productiefaciliteiten verdient een centraal geplaatst compressorsysteem de voorkeur boven een compressor op elke werkplek. Dit biedt veel voordelen:- Het is eenvoudiger om de capaciteit van een compressorsysteem te optimaliseren, wat leidt tot lagere energie- en investeringskosten.- Het onderling koppelen van meerdere compressoren zorgt voor lagere bedrijfskosten.- Eenvoudigere bewaking zorgt voor lagere onderhoudskosten.- Ventilatie en warmteterugwinning kunnen efficiënter geregeld worden, waardoor de energiekosten dalen.

Locatie van de compressor

Blog Original parts Alup

In het algemeen wordt de compressor zo dicht mogelijk bij de werkplek geplaatst.

Blijf bij ons voor deel twee!!!

Voor meer artikelen over perslucht kunt u onze persluchtgids raadplegen:
< Classificatie van de persluchtkwaliteit