Mikä on paineen ja tilavuuden lasku?

Oikean kompressorin valitseminen on vasta ensimmäinen vaihe kompressoriaseman rakentamisessa. Yhtä tärkeä askel on oikea paineilman jakeluverkosto, joka on suunniteltava niin, että paine ja tilavuushäviö ovat mahdollisimman pienet.

Mikä on painehäviö?

Painehäviö on yleensä kompressorin ja laitteen välisen paineilmaverkoston painehäviö. Painehäviön määrään vaikuttava päätekijä on putken koko. Mitä pienempi putken läpimitta on, sitä suurempi kitka on ja sitä suurempi painehäviö on. Painehäviön koko on otettava huomioon putkilinjan mittoja suunniteltaessa. On tärkeää löytää tasapaino putkikoon välillä, jotta painehäviö on mahdollisimman pieni.

Mikä aiheuttaa tilavuusvirran laskun?

Jakeluverkon volyymin lasku tai vuotamishäviöt aiheuttavat usein suurempia kustannuksia paineilman tuotannossa. Tämän hävikin päälähde voi olla huonosti hitsatut tai puristetut liitokset, valitut huonolaatuiset liittimet ja tiivisteet. Tilavuuden putoamisen on oltava enintään 10 % kompressoriaseman suorituskyvystä. Jos hävikki on suurempi, on löydettävä sen lähde ja yritettävä päästä siitä eroon mahdollisimman nopeasti.

Mitä paineen ja tilavuuden laskun vähentäminen tekee?

Paineen ja tilavuuden laskun vähentäminen voi tuoda säästöjä paineilmajärjestelmään. Ota huomioon, että halkaisijaltaan 1 mm:n ilmavuoto kolmessa vuorossa tarkoittaa 300€ vuodessa ja läpimitaltaan 3 mm:n suuruinen ilmavuoto 3000€ vuodessa korkeampia sähkökustannuksia, on siis tarpeen harkita putkiston lisäksi myös putkiston materiaalia ja suunnittelua.