Energiatehokkuus on avainasemassa kaikissa ratkaisuissamme

Energiatehokas ja luotettava paineilmakompressori on myös vihreä valinta.

Sähkön hinnan noustessa kompressorin energiatehokkuus tulee entistä merkityksellisemmäksi hankintakriteeriksi. Kompressorin 5 vuoden elinkaarikustannuksista sähkölaskun osuus on yli 70%, joten energiatehokkuusvaatimukset koskevat entistä pienempiäkin kompressoreita. Energiatehokas ja luotettava paineilmanlähde on myös suuri tekijä kestävämpään tuotantoon siirryttäessä. Energiatehokkuus onkin yksi Alupin tärkeimmistä ominaisuuksista, hyvin suunnitellulla ratkaisulla säästät luontoa ja energiakuluja.

Taajuusmuuttajakäyttöiset eli muuttuvatuottoiset kompressorit ovat osoittaneet energiatehokkuutensa luotettavasti jo kymmenien vuosien ajan isommissa, yli 30kW tehoisissa kompressoreissa. Tämän teknologian yleistyessä ja energian hintojen noustessa, muuttuvatuottoisia kompressoreita käytetään nykyään myös 7,5 kW:n kompressorikoosta lähtien. Takaisinmaksuaika investoitaessa muuttuvatuottoiseen kompressoriin on hyvin lyhyt ja kompressorin käyttö helppoa, vaivatonta ja mukavaa.

Taajuusmuuttaja optimoi ja tehostaa paineilmantuotantoa

Alupin uusimman sukupolven ratkaisu tehokkaaseen paineilmantuotantoon on taajuusmuuttajakäyttöinen Evoluto sarja, joka käyttää tehokasta iPM (Interior Permanent Magnet) tekniikkaa. Tämä perustuu kestomagneettimoottorin parempaan hyötysuhteeseen, kuin perinteisellä induktiomoottorilla. Hyvä ja tehokas moottori, ei tee vielä hyvää ja tehokasta kompressoria, vaan lisäksi tarvitaan hyvä ja tehokas ruuviyksikkö. Alupin ruuviyksiköt perustuvat uusimpaan ja tehokkaimpaan roottoriprofiiliin. Valmistamme ruuviyksiköt Euroopassa konsernin omassa tehtaassa.

Evoluto 7-22 sarja säästää energiaa tavalliseen kiinteänopeuksiseen verrattuna jopa 45%. Sarjan pienimmän koneen 7,5kW moottoriteho tuottaa kuitenkin huiman määrän paineilmaa, joka on tuotannossa  tietenkin se tärkein. Sarjan suurin kompressori on 22kW.

Evoluton kestomagneettimoottori on IE4 tehokkuusluokan moottori, joka on markkinoiden energiatehokkaimpia ratkaisuja. Moottorin suojausluokka IP66 takaa sille loistavan toimintavarmuuden ja öljyjäähdytys toiminnan myös korkeissa lämpötiloissa luotettavasti.

Evoluto 7-22 sarja on loistava valinta pieneen ja keskisuureen valmistavaan teollisuuteen, jossa ruuvikompressoria käytetään paljon

Evoluto on ratkaisu kun energiatehokkuus nousee prioriteettilistalla korkealle luotettavuuden ja suorityskyvyn lisäksi. Hyvän luotettavuuden omaava kompressori auttaa välttämään ikävät tuotantokatkot ja lisää mielenrauhaa. Alup kompressorit ovat tunnettuja luotettavuudestaan ja vartioimme sitä jatkuvasti valitsemalla tuotantoomme vain parhaita ja hyväksi havaittuja komponentteja. Tätä luotettavuutta Alup ei vaaranna missään tilanteessa, vaan testaamme uudet toimittajat ja komponentit huolellisesti, jotta sinun tuotantosi ei vaarannu.

Evoluto kompressorimme eivät pelkästään tee paineilman tuottamisesta tehokkaampaa vaan sen synnyttämä paineilma on paineeltaan tasaista, jolloin vältytään paineen vaihtelusta johtuvista epälaatuisuuksilta ja niistä johtuvista hankaluuksilta. Esim. perinteisessä kiinteänopeuksisessa kompressorissa hiekkapuhalluksen tai maalauksen teho vaihtelee paineilman paineen muuttuessa vaikuttaen lopputulokseen. Lisäksi paineilmavuotojen määrä pienenee, kun Evoluto toimii mahdollisimman matalalla paineella, optimoiden tuoton tarpeen mukaan.

Asiakkaamme tarvitsevat laadukasta paineilmaa, eli veden, öljyn ja partikkeleiden aiheuttamat ongelmat eivät tietenkään ole toivottuja. Veden, öljyjäämien ja partikkeleiden aiheuttaman tuotanto-ongelmat ovat moninaisia, ja usein piileviä ja kalliita. Näitä ongelmia voidaan välttää varustamalla Evoluto paineilmakuivaimella ja tarvittavilla linjasuodattimilla

Alup-ratkaisut tarjoavat avun moniin eri teollisiin tarpeisiin. Ammattitaitoiset asiantuntijamme voivat auttaa sinua optimoimaan tuotantosi taloudellisemmaksi sekä samalla kestävämmälle pohjalle. 

Energiatehokkuus on tärkeässä roolissa, kun pyritään pienentämään hiilijalanjälkeä ja etsitään luontoa ja planeettaamme vähemmän kuormittavia tuotantoratkaisuja.