Mietitkö kuinka voit säästää energiakuluissa?

Energy Box on helppo tapa tehdä nykyisestä kompressoristasi energiatehokkaampi ja säästää siten selvää rahaa! Maailmassa, jossa energian hinta kurottelee kohti taivaita, tämä on entistäkin tärkeämpää.

Energy Box on energiantalteenottojärjestelmä, jolla voit valjastaa kompressorisi tuottaman lämpöenergian laitoksesi muuhun käyttöön.

Hyödyt

  •      Pienemmät energiakustannukset
  •      Pienempi hiilijalanjälki
  •      Parempi kompressorin hyötysuhde
  •      Pidempi käyttöikä kompressorille

Käyttökohteita

Voit pienentää lämmityskustannuksia hyödyntämällä talteen otetun lämpöenergian esimerkiksi:

Lähes missä tahansa keskuslämmitykseen, tai veden esilämmitykseen suihkuja ja muuta lämmintä vettä varten, lääke- tai elintarviketeollisuudessa pastörointiin, kuivaukseen, sterilointiin tai höyryverhoihin, tekstiiliteollisuudessa värjäämiseen, tai viimeistelyyn jne. Jos sinulla on kompressori, sinulla todennäköisesti on paikka, jossahyödyntää myös Energy Boxia.

Ratkaisumme tarjoaa erittäin helpon keinon pienentää tuotantosi operatiivisia kuluja ja samalla suurentaa voittomarginaaliasi

Lämmöntalteenotolla kompressorin energiankulutuksesta voidaan hyödyntää uudelleen jopa 80 %!

Kuinka se toimii?

Kompressorin sisällä kiertävä öljy kerää lämpöenergian itseensä ja normaalisti johdettaisiin lauhduttimen kautta viilennettynä takaisin kompressoriin. Energy Box asennetaan kompressorin ja lämmitysjärjestelmäsi väliin ja kuuma öljy johdetaan lauhduttimen ohi Energy Boxiin, josta lämpö johdetaan lämminvesijärjestelmään. Näin lämpöenergiaa ei häivytetä kompressorihuoneeseen, josta se tarvitsee ilmastoinnin avulla haihduttaa ulkoilmaan, vaan se saadaan hyötykäyttöön.

Huomaa myös, että lisähyötynä tästä seuraa se, että kun kompressorin lämpöenergia johdetaan pois kompressorihuoneesta, huoneen lämpötila ei nouse kesälläkään niin kuumaksi ja kompressorin hyötysuhde paranee ja elinikä pitenee, jolloin taas säästyy rahaa!

Vaikka toimitammekin ALUP kompressoreita, Energy Box -energiantalteenottojärjestelmän voit asentaa myös sinulla jo olemassa olevaan jopa 180 kW öljytiivistettyyn ruuvikompressoriisi, merkistä riippumatta.

 

Energy Box vie vain vähän tilaa, on helppo ja nopea asentaa ja tuntuva säästö alkaa välittömästi

Energiansäästöllä säästetään rahan lisäksi myös luontoa. 99 % kompressorin hiilidioksidin tuotosta liittyy nimenomaan energiankulutukseen. Kun energia saadaan hyödynnettyä samalla kertaa kompressorin lisäksi myös lämmitykseen, sekä kompressorin, että yrityksen hiilijalanjälki pienenee huomattavasti. Tämä helpottaa saavuttamaan ympäristötavoitteet, noudattamaan energialainsäädäntöä ja sertifiointeja, sekä toimii kilpailuetuna nykymarkkinoilla, joilla yhä useampi kuluttaja valitsee mieluiten vihreitä arvoja vaalivan yrityksen.