Dangard optimerer deres trykluftsystem

Dansk specialist i overfladebehandling investerer i ny kompressorløsning og sikrer fremtidig energibesparelse.

I sommeren 2020 leverede Alup Skandinavien en færdig plug'n'play containerløsning til Dangards fabrik i Fasterholt. Ved at indbygge trykluftinstallationen i en container, kan Dangard drage nytte af maksimal fleksibilitet samt energibesparelser, uden at gå på kompromis med effektiviteten.

Alup kompressorinstallation ved Dangard

Per Møller, Fabriksdirektør ved Dangard, sammen med Henrik Rasmussen fra Alup, Rådgiver og ansvarlig for projektet.

 

Mens man iagttager de store stålkonstruktioner der flyttes rundt på Dangaards fabrikker, er det tydeligt hvorfor virksomheden har et stort behov for trykluft. Konstruktioner på op mod 100 ton bliver transporteret gennem sandblæsning, metallisering, maling og hærdning.

Trykluft er en essentiel del i Dangards drift, og driftssikkerhed har stor betydning når der skal vælges ny kompressorløsning. Gennem et tæt samarbejde har Dangard og Alup udviklet en unik løsning, bygget efter alle Dangards behov og krav.

Varmegenvinding fra overskydende energi

De nye kompressorer spiller en stor rolle i Dangards arbejde for at forbedre deres bæredygtighed og grønne profil.

Varm olie fra kompressoranlægget anvendes til at opvarme vandet i Dangards varmesystem, med henblik på at optimere varmegenvindingen. Overskydende energi fra kompressorerne udnyttes i fabrikkens varmesystem, til at opvarme en tørrehal op til 42 °C, når denne anvendes til hærdning af store konstruktioner.

Alup har assisteret Dangard med energiberegninger på både de gamle og nye kompressoranlæg, med henblik på at udregne de energibesparelser som investeringen vil medføre.

I fremtiden håber Dangard at kunne videreudvikle projektet yderligere, og hermed udnytte 100 % af den overskydende energi til varmegenvinding.

Vi er i stand til at anvende omkring 70 % af den overskydende energi fra hver kompressor, til varmegenvinding. Varmen bruger vi en tørrehal, hvor vi opbevarer større konstruktioner mens de hærder.

Per Møller, Fabriksdirektør ved Dangard

Da Dangard i sin tid udbød en serviceaftale, på alle deres eksisterende trykluftanlæg, fik de hurtigt kontakt til Alup. Dette samarbejde førte til yderligere dialog om optimering af Dangards kompressorinstallationer. Idéen om en ny containerløsning så derved dagens lys.

I tæt dialog begyndte projektet lige så stille at tage form. Efter en gennemgang af Dangards eksisterende kompressoranlæg i Fasterholt, begynde Alup at udvikle og dimensionere en ny løsning.

Overordnet var formålet med projektet at udvikle en løsning, der nemt kan kopieres til Dangards øvrige fabrikker. Løsningen betyder tilmed at en eller begge containere kan flyttes rundt mellem fabrikkerne, i tilfælde af driftsnedbrud eller øget aktivitet - på blot få timer.

 

Løsningen

Dangards nye trykluftanlæg består af to containere, hver med et indbygget kompressoranlæg. Den ene frekvensstyret, den anden med start/stop.

En Allegro 110 frekvensstyret kompressor er den primære trykluftskilde, og leverer trykluft til fabrikkens daglige behov. Den frekvensstyrede teknologi, betyder at kompressoren konstant tilpasser sig belastningen, for at minimere energiforbruget. I den anden container er der installeret en Largo 110 on/off kompressor, der fungerer som grundlast kompressor ved spidsbelastning i produktionen. Eksempelvis når flere af de største konstruktioner skal sandblæses samtidigt, sideløbende med den øvrige drift.

PI diagram of Dangard container project

PI-D for Dangard containerprojekt

Alup er moderne teknologi, men med lavpraktiske funktioner, som gør kompressorerne nemme at anvende.

Per Møller, Fabriksdirektør ved Dangard

Færdig installation på Dangards fabrik i Fasterholt

Optimeret service og vedligehold

Containerne, som er anvendt til projektet, er standardmodeller i en ekstra høj version, som er efterisoleret for at opretholde den optimale temperatur for installationen. Idet hele siden kan åbnes, er der nem adgang til anlægget, både for dagligt vedligehold samt servicebesøg fra Alup teknikere.

En vigtig opgave i udviklingsfasen, var at designe en installation hvor alle komponenter er nemt tilgængelige. Dette forbedrer arbejdsmiljøet for både Dangard og Alup medarbejdere, som udfører opgaver på kompressoranlægget.