10. marts 2022

Hvad nu, hvis trykket og volumen falder?

Valg af den rigtige kompressor er kun det første trin i opbygningen af kompressorstationen. Et lige så vigtigt skridt er det rigtige valg af trykluftfordelere, som skal designes, så trykket og volumen falder så lidt som muligt.

Hvad er trykfald?

Trykfaldet defineres normalt som trykfaldet i distributionsnettet mellem kompressoren og apparatet. Den primære faktor, der påvirker trykfaldet, er dimensionen på røret. Jo mindre rørets mål er, desto større er friktionen, og jo større er trykfaldet. Der skal tages hensyn til trykfaldet, når rørledningens dimensioner skal udformes. Det er vigtigt at finde den rette balance for rørmålene, så trykfaldet er minimalt. 

 

Hvad forårsager fald i volumen?

Volumenfald eller lækagetab i distributionsnettet er ofte årsag til højere omkostninger ved produktion af trykluft. Hovedårsagen til dette tab kan være dårligt svejsede eller pressede samlinger, valg af fittings af dårlig kvalitet med pakninger af dårlig kvalitet. Omfanget af volumenfaldet bør være inden for maksimalt 10 % af kompressorstationens ydeevne. I tilfælde af større tab er det nødvendigt at finde kilden og forsøge at afhjælpe den så hurtigt som muligt.

 

Hvad er effekten af faldende tryk og volumen?

Reduktion af tryk- og volumentab kan give økonomiske besparelser på dit trykluftsystem. Med udgangspunkt i at en luftlækage med en diameter på 1 mm i forbindelse med produktion med treholdsskift svarer til forøgede elektricitetsomkostninger på DKK 2.000/år og 3 mm i diameter svarer til DKK 20.000/år, er det nødvendigt at være omhyggelig ved valget af ikke bare rørledningens dimension, men også af materialet og den overordnede udformning af distributionsnettet.