Hvordan forårsager komprimering af luft kondensering?

Vil du vide, hvorfor du ender med kondens i din luftkompressor? Find ud af alt, hvad du nogensinde har brug for at vide, i vores brugervenlige guide.

Anslået læsetid: 2 minutter

7. juni 2023

Luft, vanddamp og kondensation

Luft har normalt en vis luftfugtighed, hvilket betyder, at den indeholder en vis mængde fugt, vanddamp eller kondensat. Mængden af dampluft, der kan absorberes, afhænger af lufttemperaturen. Jo højere luftens temperatur er, desto mere vanddamp optager eller holder den.

Den maksimale mængde ved en given temperatur kaldes den relative fugtighed. Når den relative luftfugtighed når op på 100%, kan luften ikke længere optage flere vanddampe. Dette kaldes et mætningspunkt eller et dugpunkt. Det er det punkt, hvor kondensvand begynder at dannes. 

Trykluft og kondensering

Jo højere temperaturen på luft, der går ind i en luftkompressor, jo flere vanddamp i luften, og som sådan, jo mere kondensering vil der blive produceret. Hvis den omgivende lufttemperatur er 20 grader, vil der være omkring 17,30 g/m3 fugt i luften. Ved 35 C fordobles dette til 39,63 g/m3.

Når luften er komprimeret, stiger temperaturen i første omgang, selv når luftmængden reduceres.

Luften vil også i sidste ende køle af. Og når det køler ned, vil mængden af fugt i luften ikke ændre sig. Da trykluften i stedet har mindre volumen, vil den ikke kunne rumme så meget vanddamp eller kondensat, hvilket resulterer i kondensering. 

Hvor meget kondensering afhænger af trykluftens temperatur og tryk. Ved et tryk på 800 kPa har trykluften kun 1/8 samme volumen som tidligere. Det betyder, at den kun kan holde 1/8 af kondensatet. Resten bliver til kondens, så snart temperaturen begynder at falde.

Det betyder, at kondensvand skal fjernes fra trykluften , før temperaturen falder, hvilket normalt sker, når luften udledes fra luftkompressoren. Af denne grund anvendes en kondenserings- eller adsorptionstørrer til at eliminere kondensering.

Undgå kondensering i trykluft

Hvad vil ellers hjælpe med at reducere kondensvand? Hold indsugningsluftens temperatur så lav som muligt. Dette er især vigtigt i sommermånederne, eller hvis du arbejder i et særligt varmt eller fugtigt miljø. 

Vil du vide mere om lufttørrere, såtag et kig på vores guide. Har du spørgsmål om kondensering i trykluft? Eller noget andet med luftkompressorer? Eksperterne hos Alup står til din rådighed.

Rul op ↰

Se også

Find flere vigtige artikler på vores trykluftblog.