Hvad er trykluft?

Få mere at vide om trykluft

Bliv kontaktet af vores eksperter

10. marts 2022

Vi har næsten alle oplevet produktionen af trykluft i en basal version. Uanset om det drejede sig om at puste en ballon op med munden eller pumpe dækket op på et hjul eller en bil med en håndpumpe. Til mere krævende anvendelser bruges forskellige typer af kompressorer til at producere trykluft. Trykluft karakteriseres ved tre grundparametre: Tryk, volumen og luftkvalitet, som er tæt knyttet til miljøets temperatur. Disse parametre er en vigtig faktor i valget af den korrekte trykluftteknologi. 

Emner

Evoluto 55 Screw compressor

Hvad er trykket i trykluft?

Trykket defineres generelt som den kraft, der påvirker en arealenhed. Hvis vi omdanner denne definition til atmosfærisk luft (omgivende luft), vil dens tryk være den kraft, der påvirker enheden af jordens overflade. Størrelsen af dette tryk 0 m over havets overflade er 101,3 kPa. Derefter komprimeres den atmosfæriske luft til det krævede tryk, hvis værdi oftest angives i bar.

1 bar = 100 kPa = 0,1 MPa

Hvordan måles mængden af trykluft?

Baseret på forbruget af pneumatisk udstyr bestemmes den mængde trykluft, der kræves for at sikre problemfri drift af hele systemet. Oftest er mængden af trykluft angivet i m³/t eller l/s.

Hvad er trykluftens kvalitet?

Begrebet trykluftkvalitet er en indikator for mængden af faste stoffer (støv), fugt og olie i trykluften. Trykluftens kvalitet påvirker produktionsprocesserne betydeligt. I de seneste år, hvor teknologier, der kræver trykluft af høj kvalitet uden uønskede stoffer, har udviklet sig hurtigt, har der også været fokus på udstyr til behandling af trykluft. De vigtigste faktorer, der påvirker trykluftens kvalitet, er den omgivende temperatur og det miljø, hvor kompressorstationen er placeret. 

Luftkvaliteten er defineret i den internationale standard ISO 8573-1, hvor kvalitetsklasserne af trykluft bestemmes. I henhold til disse klasser er det nødvendigt, at vælge den rigtige kombination af trykluftbehandlingsudstyr for at opnå den ønskede kvalitet. I vores sortiment finder du et komplet udvalg til at opnå den højeste klasse af trykluftkvalitet.

Læs mere om vores produkter og løsninger