10. marts 2022

Hvilken kompressor har jeg brug for?

Når du skal vælge en kompressor, er størrelsen meget vigtig. For at dine maskiner kan fungere optimalt, skal du tage højde for den nødvendige mængde trykluft og driftstryk. Et andet vigtigt valg vedrører kompressortypen, og her vil vi se på de to mest populære: Stempel- og skruekompressorer. Afhængigt af din virksomheds behov vil en af disse være betydeligt bedre end den anden. 

1. Hvad er mine luftkrav?

Det første spørgsmål, du skal stille dig selv, når du designer dit kompressorsystem, er, hvor meget trykluft du har brug for ved forsyningspunktet. Hvis dit system har flere forsyningspunkter, er det nødvendigt at overveje, hvordan de enkelte systemkomponenter fungerer. Især om de skal skiftes til at være i drift, eller om de alle skal køre på én gang. Hvis du finder den rette driftsbalance, vil du være i stand til at estimere dit samlede luftbehov. Når vi taler om kompressorluftkrav, bruger vi typisk udtrykket luftflow eller fri lufttilførsel (FAD). Afhængigt af din placering kan FAD måles i liter pr. sekund (l/s), kubikfod pr. minut (cfm) eller kubikmeter pr. time (m3/t). Når du ønsker at tilføre nok luft til en specifik anvendelse, er det vigtigt at overveje den luftstrøm (CFM), der skal bruges ved et specifikt tryk (PSI), for at processen kan fungere korrekt. Du vil finde mere om trykket i anden del. For at finde ud af, hvad dit samlede flow skal være, kan du kigge på dataarkene til udstyret, der bruger luften, og se på, hvilken FAD de har brug for. En bedre måde er dog, at udføre en revision af dit trykluftsystem. Dette kan gøres af en salgsmedarbejder. Kompressorens størrelse har stor indflydelse på dens effektivitet og levetid. Underdimensionering vil resultere i trykfald og i nogle tilfælde endda forhindre kompressoren i at udføre en opgave. Overdimensionering kan på den anden side føre til fremtidige mekaniske problemer og potentielt nedbrud af kompressoren.

 

2. Driftstrykket

Ikke alt udstyr arbejder ved samme driftstryk, så det er nødvendigt at finde ud af, hvilken enhed i dit system der kræver det højeste driftstryk, og derefter bestemme kompressorens arbejdstryk i overensstemmelse hermed. Trykket måles normalt i pund pr. kvadrattomme (psi) eller bar (det metriske mål for tryk). Kompressorens arbejdstryk bør normalt være 1-2 bar højere end det, du rent faktisk har brug for i dit system, da det er nødvendigt at tage højde for trykfaldet i tørreudstyr, filtre og rørføring længere fremme i trykluftsystemet. For at give dig en ide om, hvad der betragtes som lav- og højtrykskompressorer, er lavtrykskompressorer i stand til at levere luft med et tryk på 4-13 bar, mens højtrykskompressorer kan levere luft med tryk på op til 400 bar (nogle gange endnu højere).

 

3. En stempelkompressor eller en skruekompressor?

Når du køber en kompressor, er det nemt at blive overvældet af antallet af kompressortyper, men du vil sandsynligvis være bedst tjent med enten en stempel- eller en skruekompressor. Af disse to typer afhænger valget af arbejdsbelastningen og dine værktøjers forbrugsegenskaber. Til anvendelser med kortvarigt (diskontinuerligt) forbrug af trykluft, f.eks. dækservice og emballeringsmaskiner, er en stempelkompressor det bedste valg. Ved drift med et konstant behov for trykluft er det nødvendigt med en skruekompressor. Hvis dit system har brug for en kontinuerlig forsyning af trykluft med uregelmæssigt forbrug, bør du overveje en skruekompressor med et drev med variabel hastighed. Lad os se nærmere på de to typer og de vigtigste fordele og ulemper ved begge teknologier her.

 

Læs mere om valg af kompressor