Hvilken Kompressor Har Jeg Brug For?

Når du skal vælge en kompressor, er størrelsen på denne yderst vigtig. For at dit udstyr præsterer maksimalt, skal du overveje hvilken mængde trykluft samt hvilket arbejdstryk du har behov for. Et andet vigtigt valg du skal tage, er typen af kompressor, hvor vi vil belyse to af de mest populære typer; stempel- og skruekompressorer. Afhængig af din virksomheds behov, vil en af disse være betydeligt bedre end den anden.

1. Hvad er mine krav til luften?

Det første spørgsmål, du skal stille dig selv, ved dimensionering af dit kompressoranlæg, er hvor meget trykluft du har brug for ved anvendelsesstedet. Hvis dit system har flere anvendelsespunkter, er det nødvendigt at overveje hvordan de enkelte udstyrsenheder vil fungere. Specielt, om de anvendes på forskellige tidspunkter, eller om samtlige enheder skal køre samtidigt. Finder du den rigtige balance i driften, er du i stand til at estimere dit overordnede luftbehov.

Når der tales om trykluftskrav, anvender vi typisk termerne luft flow og fri luftforsyning (FAD). FAD måles typisk i kubikmeter per time (m3/t). Når du skal forsyne et specifikt anvendelsespunkt med tilstrækkelig trykluft, skal du overveje hvilket luft flow der kræves ved et bestemt tryk (bar), for at processen forløber korrekt. Du kan læse mere om tryk under næste punkt.

For at afdække kravet til det totale luft flow, kan du kigge på krav til FAD i databladene på det udstyr, som skal anvende luften. Endnu bedre er det at gennemføre en audit af dit trykluftssystem. Dette kan ofte foretages af en salgsingeniør eller trykluftsspecialist. Kompressoren størrelse har stor indflydelse på effektiviteten og levetiden, idet underdimensionering kan resultere i trykfald, eller forhindre kompressoren i at udføre opgaven. Overdimensionering kan derimod føre til fremtidige mekaniske udfordringer og I værste fald nedbrud.

2. Hvilket arbejdstryk?

Alt udstyr anvender ikke nødvendigvis samme arbejdstryk, og det er derfor nødvendigt at undersøge hvilket udstyr som kræver det højeste tryk. Herudfra bestemmes kompressorens driftstryk efterfølgende. Tryk måles typisk i bar (i det metriske system). Arbejdstrykket for kompressoren skal typisk være 1-2 bar højere end det tryk dit udstyr reelt har behov for, da det er nødvendigt at tage højde for trykluft i tørrer, filtre og rørnetværk, tilkoblet trykluftssystemet. For at give en fornemmelse af hvordan der skelnes mellem lavtryks- og højtrykskompressorer, kan lavtryksmodeller forsyne med luft ved 4-13 bar, mens højtryksmodeller kan levere luft ved tryk op til 400 bar (nogle gange højere end dette).

3. En stempelkompressor eller skruekompressor?

Når du skal investere i en kompressor, er det nemt at blive over overvældet af antallet af kompressortyper der findes, men du vil højst sandsynligt være bedst stillet med enten en stempel- eller skruekompressor. Blandt disse to, afhænger valget af belastningsgraden og forbrugsmønstre på dit udstyr. For anvendelser med periodisk (ikke-kontinuerlig) forsyning af trykluft, såsom dækværksteder og pakkemaskiner, er en stempelkompressor ofte et godt valg. Ved anvendelser med behov for en kontinuerlig forsyning af trykluft, er en skruekompressor nødvendig. Hvis dit system har behov for kontinuerlig forsyning af trykluft, med et svingende forbrug, bør du overveje en skruekompressor med variabelt omdrejningstal. Lad os kigge nærmere på de to typer, og de overordnede fordele og ulemper ved begge teknologier her.