Trykluftbudget – første del

Anslået læsetid: 3-4 minutter

original part design form

Vi forstår, at en vigtig del af dit trykluftsystem er at udarbejde dit trykluftbudget. Derfor har vi samlet artikler om trykluftbudgettet. Vi håber, at dette, fordelt på to dele, giver dig lidt indsigt i planlægningen af dit trykluftbudget.

Korrekt tryk er vigtigt

Trykluftdrevne værktøjer til industrien er generelt konstrueret til et driftstryk på 600 kPa. Kompressorens driftstryk skal være lidt højere for at kompensere for tryktab langs med værktøjet. 

Faldende tryk har stor indflydelse på værktøjets ydeevne. Hvis trykket, som forsyner f.eks. et bor, reduceres fra 600 til 500 kPa, reduceres ydelsen med ca. 25 %, hvilket naturligvis gør arbejdet med boremaskinen langsommere.

Det er heller ikke godt at tilføre for højt tryk. En stigning i trykket fra 600 til 900 kPa gør en momentnøgle 50 procent stærkere, men også 50 procent overbelastet. Overbelastning medfører beskadigelse og forkorter værktøjets levetid.

Forøgelse af driftstrykket øger også trykluftforbruget og dermed energiomkostningerne.  

Trykluftforbrug

Trykluftforbruget i en trykluftmaskine øges med trykket i henhold til følgende:

Driftstryk kPa Korrektionsfaktor
500 0,8
600 1
700 1,2
800 1,4
900 1,6
1000 1,8

Tør trykluft er økonomisk trykluft!

Et kompressoranlæg uden en tryklufttørrer forsyner rørledningen med trykluft med en relativ luftfugtighed på 100 % og dermed et dugpunkt, der er det samme som trykluftens temperatur. 

For hvert temperaturfald i rørsystemet vil kondensvandet bundfælde og forårsage korrosion i rør og tilhørende værktøj og maskiner. 

Vand i rørsystemet kræver også løbende vedligeholdelse af vandudskiller og filtre. Derudover vil slitagen på pneumatiske værktøjer øges.

En kompressor med lufttørrer i systemet eliminerer disse problemer og de ekstra omkostninger, de medfører.

For større anlæg er et centralt placeret kompressorsystem at foretrække frem for at have kompressorer ved hver arbejdsenhed. Fordelene er mange:- Det er lettere at optimere et kompressorsystems kapacitet, hvilket giver lavere energi- og investeringsomkostninger.- Sammenkobling af flere kompressorer giver bedre driftsbudgetter.– Nemmere overvågning resulterer i lavere vedligeholdelsesomkostninger.– Ventilation og varmegenvinding kan gøres mere effektivt ved at energiomkostningerne reduceres som følge heraf.

Kompressorens placering

Blog Original parts Alup

Generelt skal kompressoren placeres så tæt på arbejdsstedet som muligt.

Bliv hængende for del to!!!

Du kan finde flere artikler om trykluft ved at fortsætte gennem vores trykluftguide:
< Klassificering af trykluftkvalitet