10. marts 2022

Trykluft: enheder

Anslået læsetid: 2 minutter

Få mere at vide om trykluftsenheder

I denne trykluftguide har vi tidligere omtalt luft, atmosfærisk tryk og lufttryk. Nu kommer vi så nærmere ind på enheder i trykluft.

 Det kan være en fordel for din produktion, da du lærer mere om alle detaljer omkring trykluft. Læs videre i vores trykluftguide for at få endnu mere at vide!

Atmosfærisk tryk

I det internationale enhedssystem er Pa (Pascal) den accepterede basisenhed for tryk. Da 1 pascal i forbindelse med trykluft er en meget lille mængde tryk, bruger vi typisk enheden:
kPa (1 kilopascal = 1000 Pa)
eller
MPa (1 megapascal = 1000 kPa)

Det generelle lufttryk på jordens overflade kan specificeres på forskellige måder med mere eller mindre samme betydning:
1 atm (atmostar) = 1 kp/cm² (kilopond/cm²)
100 kPa (kilopascal) = 1 bar

Trykluft

Trykluft angives typisk som overtryk, dvs. tryk over normalt atmosfærisk tryk. Det er normalt underforstået, men specificeres undertiden nærmere med et (e), kPa (e).

En kompressors kapacitet, dvs. den mængde trykluft, der kan leveres pr. tidsenhed, er specificeret i:

l/min. (liter/minut), l/sek. (liter/sekund) eller m³/min. (kubikmeter/minut).

Kapacitet refererer til atmosfærisk tryk for udvidet luft.

Et (N) før enheden, f.eks. (N) l/sek. står for "normal" og betyder, at volumenspecifikationen gælder for et bestemt omgivende tryk og en specifik temperatur. I de fleste tilfælde svarer (N) l/sek. til l/sek.

Blog Original parts Alup

Fortsæt videre gennem vores trykluftguide: 
< Oliefrie skruekompressorer
Filtreret trykluft: overfladefiltrering >