FAQ med ofte stillede spørgsmål: Skruekompressorer

19. april 2022

I den følgende vejledning vil vi forsøge at besvare nogle af de spørgsmål, du måske har stillet dig selv om skruekompressorer. Kontakt os, hvis du ikke finder det svar, du søger.

Læs bare videre, mens vi besvarer nogle af de mest almindelige spørgsmål om skruekompressorer. Vi er dine partnere inden for trykluft og bestræber os på at levere en samlet løsning.       

Hvad er forskellen i driftsomkostninger mellem en remdrevet skruekompressor og en direkte drevet skruekompressor?

Der er en forskel i driftsomkostninger mellem de to teknologier. Den remdrevne enhed er en billigere investering, men bruger i gennemsnit 3 % mere energi. Desuden skal der bruges lidt mere tid på vedligeholdelse, f.eks. justering af remmen. Den mest velegnede teknologi afhænger af kundens behov.

Kræver skruekompressorerne med en integreret tørrer en separat spændingsforsyning?

Det afhænger af modellerne. Transformeren kan bestilles som ekstraudstyr til det aktive område fra 30 til 110 kW. Når denne funktion er monteret, er der ikke behov for en separat strømforsyning.

Hvad er den anbefalede periode for eftersyn af skrueelementet?

Vi anbefaler på det kraftigste for hver 24.000 driftstimer. Ved overskridelse af denne grænse er der stor risiko for, at maskinen bryder sammen, hvilket vil medføre øgede serviceomkostninger eller investeringer i en ny kompressor.

Jeg har lige købt en direkte drevet skruekompressor med integreret energigenvinding. Hvordan bestemmer jeg, hvilket flow jeg skal have over energigenvindingskredsløbet?

Det afhænger af forholdene på stedet, og hvilken temperatur kunden ønsker. Nedenfor vises et diagram, som du kan bruge som reference. Nedenstående diagram gælder for en kompressor på 30 kW og 37 kW.

Blødt vand til 30 kW  
T. indløb T. udløb Flow (l/min) ΔP bar
0 60,0 7,2 0,005
5 58,0 8,0 0,006
10 56,0 9,4 0,007
15 54,0 11,0 0,010
20 52,0 13,5 0,015
25 50,0 17,4 0,025
30 46,5 26,0 0,055
35 44,0 48,0 0,170
40 45,0 90,0 0,566
Blødt vand til 37 kW 
T. indløb T. udløb Flow (l/min.) ΔP bar
0 59,0 9,0 0,007
5 57,5 10,0 0,009
10 55,0 12,0 0,012
15 53,0 14,0 0,017
20 50,0 17,7 0,026
25 47,0 24,0 0,045
30 44,0 39,0 0,117
35 41,0 87,0 0,540

Hvilke certificeringer leveres med kompressoren fra produktionsstedet?

Den medfølgende dokumentation ved levering er de lokale certifikater. Hvis du mangler dit certifikat ved levering, kan du kontakte os.

Er der oliefri valgmuligheder i udvalget af skruekompressorer?

Der kan leveres oliefrie skruekompressorer. Kontakt dit lokale kundecenter for at få flere oplysninger.

Hvilken amperesikring (A) er nødvendig?

"Tommelfingerreglen" Ved 575 volt trækker en 3-faset motor 1 ampere pr. hestekraft. Ved 460 volt trækker en 3-faset motor 1,27 ampere pr. hestekraft. Ved 400 volt trækker en 3-faset motor 1,5 ampere pr. hestekraft. Ved 230 V trækker en 3-faset motor 2,5 ampere pr. hestekraft. Ved 230 V trækker en 1-faset motor 5 ampere pr. hestekraft. Ved 115 V trækker en 1-faset motor 10 ampere pr. hestekraft. Disse tal ovenfor har ingen sikkerhedsmargen. For eksempel for en 10 hk kompressor = 15 A, er standardsikringsstørrelsen 16 (A). For at være sikker til spidsbelastninger anbefaler vi en 20 (A) sikring. Kontakt en autoriseret elektriker.

Hvad er normalt tilbagebetalingsperioden for en inverterkompressor?

Den normale tilbagebetalingsperiode er mellem 1-2 år under normale forhold og 4000 driftstimer om året. Ofte ser vi tilbagebetalinger inden for et år.

Hvad er driftsprincippet for en inverterkompressor?

Den har næsten de samme komponenter som en konventionel kompressor, men der er naturligvis nogle få hovedforskelle. En frekvensdrevet kompressor har en integreret inverter og ofte et mere avanceret styresystem. Inverteren justerer motorhastigheden til det faktiske luftbehov. Dette styres af en sensor, der måler systemtrykket, som signaleres til kompressorens styreenhed. Styreenheden registrerer trykket og sender et signal til inverteren, som regulerer, hvor meget luft kompressoren skal producere for at holde det indstillede tryk.

Hvorfor sparer en inverterkompressor energi?

Fordi en inverter-/frekvensdrevet kompressor ikke producerer mere luft end nødvendigt. En konventionel kompressor arbejder inden for et trykbånd. Når det højere tryk nås, går maskinen i aflastningstilstand (motoren kører, men der produceres ikke luft). Når det lavere tryk nås igen, indtil det når aflastningstrykket igen. En inverter-/frekvensdrevet kompressor har mindre aflastningstid og arbejder efter en indstillet trykværdi, hvilket gør inverterkompressorerne generelt 30 % mere energibesparende end en konventionel belastnings-/aflastningskompressor.

Hvorfor er et internt vandudskillerdræn nødvendigt?

For det første er det ikke nødvendigt med et internt vandudskillerdræn (inde i kompressoren). Men det kan have nogle fordele i to tilfælde: 1) Skrue uden en integreret tørrer: Ved hjælp af et vandudskillerdræn fjerner vi noget vand fra trykluften, før den leveres til det endelige anvendelsesområde med mindre vandindhold. 2) Skrue med integreret tørrer: Brug den før tørreren, så noget af vandet fjernes før tørreren, hvilket giver mulighed for at vælge en mindre lufttørrer.

Er der nogen anbefalinger vedrørende ventilation i kompressorrummet?

Alle kompressorrum kræver ventilation. Minimum rumventilation kan beregnes ud fra formlen: Qv = 1,06 N/T for Pack-enheder Qv = (1,06 +1,3)/T for Full-Feature-enheder Qv = påkrævet køleluftstrøm (m³/s) N = kompressors akselindtag (kW) T = temperaturstigning i kompressorrum (normalt 7 °C) Hvis kompressoren ledes, er den nødvendige ventilation den samme som kompressorens ventilatorkapacitet. Dette er nævnt i brugervejledningen.

Fortsæt videre gennem vores trykluftguide:
< Ettrins- kontra flertrins-kompressorer
Klassificering af trykluftkvalitet >