10. marts 2022

Når vi snakker om kvaliteten af trykluft

Atmosfærisk luft, der suges ind i en kompressor, indeholder altid en vis mængde fugt, støv og olieaerosoler. Mængden og forholdet af disse forurenende stoffer afhænger af årstiden, vejret og hvor kompressoren er placeret. Efter kompression skal luften bortskaffes så hurtigt som muligt for at undgå unødvendig sammenpresning af ikke blot rør, men også andre pneumatiske anordninger. 

Hvorfor er det vigtigt at overveje luftkvaliteten?

Trykluft kan indeholde uønskede stoffer, f.eks. vand i dråbe- eller dampform, olie i dråbe- eller aerosolform samt støv. Afhængigt af trykluftens anvendelsesområde kan disse stoffer forringe produktionsresultaterne og endda øge omkostningerne. Formålet med luftbehandlingen er at producere den trykluftkvalitet, som forbrugeren har angivet. Når trykluftens rolle i en proces er klart defineret, er det enkelt at finde det system, der vil være mest rentabelt og effektivt i denne specifikke situation. Det drejer sig bl.a. om at undersøge, om trykluften kommer i direkte kontakt med produktet, eller om f.eks. olieaerosoler kan accepteres i arbejdsmiljøet. Det kræver en systematisk metode at udvælge det rigtige udstyr.

Hvad er de forskellige klasser af luftrenhed?

International standard ISO 85731 "Komprimeret luft til almindelig brug" bestemmer, i hvilket omfang trykluft skal renses (se tabellen nedenfor). Den definerer, hvilke andre enheder der kan bruges til at opnå den påkrævede kvalitetsklasse for trykluft.

Kvalitetsklasse Indhold af faste partikler Vandindhold Olieindhold

Maks. størrelse

mu

Maks. mængde

mg/m³

Dugpunkt

°C

Mængde

g/m³

Maks. mængde

mg/m³ 

1 0,1 0,1 -70 0,003 0,01
2 1 1 -40 0,11 0,1
3 5 5 -20 0.88 1,0
4 40 10 +3 6,0 5
5 - - +7 7,8 25
6 - - +10 9,4 -

Hvordan fjerner jeg kondensat fra kompressoren?

Fugt eller kondensat skal fjernes fra kompressoren så hurtigt og effektivt som muligt for at undgå beskadigelse af trykluftsystemet. En cyklon kan monteres direkte inde i kompressoren eller lige efter den. For at dræne kondensatet kan der tilsluttes et automatisk kondensatdræn til luftfiltre og lufttørrere direkte i olie-/vandudskilleren (hvor påkrævet).

Hvordan hjælper filtre?

Grundlæggende set adskiller et filter luftpartiklerne fra kontaminerende partikler. Et filters partikeludskillelseskapacitet er et resultat af de kombinerede underkapaciteter (for de forskellige partikelstørrelser) som angivet ovenfor. I virkeligheden er hvert filter et kompromis, da intet filter er effektivt i hele partikelstørrelsesområdet. Selv virkningen af strømhastigheden på udskillelseskapaciteten for forskellige partikelstørrelser er ikke en afgørende faktor. Generelt er partikler mellem 0,1 μm og 0,2 μm de vanskeligste at udskille (mest gennemtrængende partikelstørrelse).2.35.png Som nævnt ovenfor, kan den samlede opfangningseffektivitet for et koalescensfilter tilskrives en kombination af alle de mekanismer, der forekommer. Det er klart, at betydningen af hver mekanisme, de partikelstørrelser, de forekommer for, og værdien af den samlede effektivitet i høj grad afhænger af aerosolens partikelstørrelsesfordeling, lufthastigheden og fiberdiameterfordelingen af filtermediet. Olie og vand i aerosolform opfører sig på samme måde som andre partikler og kan også adskilles ved hjælp af et koalescensfilter. I filteret flyder disse flydende aerosoler sammen og danner større dråber, der synker ned i bunden af filteret pga. tyngdekraften. Filteret kan udskille olie i aerosol- såvel som flydende form. Men olie i flydende form vil på grund af den høje koncentration resultere i et højt trykfald og olieoverførsel. Hvis olie i dampform skal udskilles, skal filteret indeholde et egnet adsorptionsmateriale, normalt aktivt kul. Al filtrering medfører uundgåeligt et trykfald, hvilket er et energitab i trykluftsystemet. Finere filtre med en strammere struktur forårsager et højere trykfald og kan blive tilstoppet hurtigere, hvilket kræver hyppigere filterudskiftning og dermed højere vedligeholdelsesomkostninger. Luftens kvalitet med hensyn til mængden af partikler og tilstedeværelsen af vand og olie er defineret i ISO 8573-1, som er branchestandarden for luftrenhed. For at eliminere risikoen for luftkontaminering i en kritisk proces anbefales det, at der kun anvendes trykluft, der er klassificeret som klasse 0. Desuden skal filtrene dimensioneres således, at de ikke blot håndterer det nominelle flow korrekt, men også har en større kapacitetstærskel for at kunne klare et trykfald på grund af en vis grad af tilstopning.

ALUP-filtre

Hvordan hjælper lufttørrere?

Kondenserende tørrere eller adsorptionstørrere anvendes til at fjerne fugt fra trykluften. Der anvendes kondenserende tørrere, når den maksimale ønskede luftkvalitet er klasse 4, hvilket betyder, at dugpunktet er under 3 °C. Hvis der kræves trykluft med mindre fugt (et lavere trykdugpunkt), skal der monteres en adsorptionstørrer.

air-dryer-adq