Om trykluft

19. april 2022

Tid til at lære mere om trykluft

Så nu ved du noget om luft og atmosfærisk tryk. Nu skal du så lære om en vigtig funktion ved kompressorer, og det er naturligvis trykluft! Få mere at vide om ikke blot trykluft, men også om den kompressionsproces, der er nødvendig for at skabe denne luft.

Forståelse af trykluft er en nøglefaktor, hvis man skal være ekspert i trykluft. Fortsæt din rejse med os på din trykluftekspedition.   

About compressed air graphic

I modsætning til væsker kan luft komprimeres, dvs. at en given mængde luft kan reduceres med et øget tryk og dermed inden for det nye volumen, der følger af det øgede tryk.

Kompression udføres i en maskine med en energikilde - en kompressor. I sin enkleste form kan en kompressor være en fodboldpumpe med et menneske som energikilde.

Luften suges ind i pumpen og komprimeres til ca. 1/4 af sin oprindelige volumen. Lufttrykket i fodbolden stiger derfor til fire gange atmosfærisk tryk. Vi har ført luft ind i bolden.

Det absolutte atmosfæriske tryk er ca. 100 kPa.

Lufttrykket i en fodbold kan angives på forskellige måder:

  • som fire gange det absolutte atmosfæriske tryk, 400 kPa (a),
  • som overtryk, 300 kPa (e), eller
  • som 300 kPa (forstået som overtryk)
(Se faktaark for at få flere oplysninger)

Læs videre i vores trykluftsguide:
< Skruekompressorer med olieindsprøjtning
Køletørreren >