Hvordan fungerer en skruekompressor?

Find ud af funktionsprincippet for en skruekompressor

Bliv kontaktet af en af vores eksperter

10. marts 2022

Roterende skrueluftkompressorer er en type roterende volumenkompressor, og takket være deres pålidelighed, lange levetid og alsidighed anvendes de bredt i mange forskellige brancher. Sammenlignet med stempelkompressorer er de generelt mere effektive og fleksible. Læs om funktionsprincippet for en kompressor med skruedrev.

Emner

Alup skruekompressor evoluto

Funktionsprincip for en skruekompressor

funktionsprincip for skrueluftkompressor

Lad os først se på elementet roterende skruekompressor. Elementet består af to rotorer, der ligner spiraler, hver med forskellig form og antal "riller"/"tænder" (normalt en med 4 og en med 6 tænder). For at sige det enkelt suges der atmosfærisk luft ind i dette skrueelement, og efterhånden som luften kommer frem langs rotorerne, komprimeres den. 

Skrueelementet (blokken) består af to rotorer, der ligner en spiral med en stor stigning med et forskelligt antal tænder. Det mest almindelige tandforhold er normalt 4:6. Efterhånden som luften bevæger sig langs rotorerne, komprimeres luften, efterhånden som volumenafstanden mellem rotortænderne falder i retning fra indsugning til udgang.

Den mest udbredte type skruekompressorer er oliesmurte kompressorer med olieindsprøjtning. Til følsomme processer mht. kvaliteten af trykluften anvendes ikke-smurte kompressorer. Kompressionsprocessen for en smurt kompressor fortsætter på følgende måde:

Funktionsprincip for en oliesmurt skruekompressor

Luftkredsløbet:
Luften suges gennem filteret og en åben indsugningsventil ind i kompressorelementet og komprimeres. En blanding af trykluft og olie strømmer ind i luftbeholderen/olieudskilleren via en kontraventil. Luften ledes ud gennem en afgangsventil via en minimumtrykventil og luftkøleren. Under belastet drift holder en minimumtrykventil trykket i udskillertanken over en minimumværdi, der kræves til smøring. En integreret kontraventil forhindrer at trykluften, der er nedstrøms for ventilen, kan blive udluftet i atmosfæren under drift uden belastning. Når kompressoren er stoppet, lukker kontraventilen og indsugningsventilen, hvilket forhindrer, at trykluft (og olie) ledes ind i luftfilteret.

Oliekredsløbet:

I luftbeholderen/olieudskilleren fjernes det meste af olien fra luft-/olieblandingen ved centrifugering. Den resterende olie fjernes af olieudskilleren. Olien opsamles i den nederste del af luftbeholderen/olieudskilleren, der fungerer som en olietank. Oliesystemet er udstyret med en termostatisk bypassventil. Når olietemperaturen er under dens indstillingspunkt, afbryder bypass-ventilen forsyningen til oliekøleren, og oliekøleren omgås. Lufttrykket tvinger olien fra luftbeholderen/olieudskilleren gennem oliefilteret og oliestopventilen ind i kompressorelementet. Omløbsventilen begynder at åbne forsyningen fra køleren, når olietemperaturen er steget til det indstillede punkt. Ved ca. 15 °C (27 °F) over indstillingspunktet strømmer al olien gennem oliekøleren. En oliestopventil forhindrer, at kompressorelementet oversvømmes med olie, når kompressoren stopper.

Læs mere om vores skruekompressorer