Hvordan vælger man mellem en oliefri eller oliesmurt kompressor?

Når du skal vælge den type kompressor, du har brug for, så er din anvendelse af trykluften det helt centrale spørgsmål. Når du skal vælge mellem en oliefri og en oliesmurt kompressor, er det vigtigt at sørge for, at trykluftkvaliteten er optimal for din proces.    

Hvad skal jeg bruge en oliefri kompressor til?

Hver anvendelse kræver sin egen trykluftkvalitet. I trykluftkompressorer anvendes olie til tætning og køling af trykluft samt til smøring. Den anvendte olie blandes i sidste ende med trykluften. I mange brancher er brugen af kompressorer med olieindsprøjtning et fremragende valg, når olieforureningen ikke er et problem for produktionen eller slutproduktet. En oliesmurt trykluftkompressor, som f.eks. en skruekompressor med olieindsprøjtning, er billigere end en oliefri kompressor. Brug af trykluftbehandlingsudstyr kan fjerne olierester i trykluften. Hvis olieforurening er uønsket af hensyn til din produktion, er det dog en absolut nødvendighed at vælge en oliefri kompressor. 

Forskellen mellem oliefri trykluft i klasse 0 og teknisk oliefri trykluft

Oliefrie kompressorer er tilgængelige i alle størrelser
Når vi taler om oliefrie kompressorer eller kompressorer uden olie, mener vi trykluftkompressorer uden smøring i kompressionskammeret. Når vi definerer oliefri trykluft i klasse 0 og teknisk oliefri trykluft, taler vi om kvaliteten af trykluften fra kompressionsprocessen.Renheden af trykluft er opdelt i klasser i henhold til ISO 8573.1-standarden. Standarden angiver, hvor mange partikler pr. kubikmeter, som en funktion af partikelstørrelsen, der må være til stede i hver klasse. Der findes klasser for oliekoncentration, koncentration af faste partikler og vandkoncentration.

Læs mere om trykluftklassificering > Klassificering af trykluftkvalitet

ISO 8573.1 klasse 1

Trykluft, der overholder ISO 8573.1 klasse 1, som har en oliekoncentration på 0,01 mg/m3 ved 1 bar (a) 14,5 psia og 20 °C, kaldes også teknisk oliefri trykluft.

Klasse 1 er betegnelsen for en oliekoncentration på 0,01 mg/m3 ved 1 bar (a) 14,5 psia og 20 °C. En trykluftløsning, der opfylder disse kriterier, kaldes også "teknisk oliefri". Fordi de anvendte kompressorer anvender olie i kompressionsprocessen, vil der altid være en risiko for forurening i produktionen og i slutprocessen.

ISO 8573.1 klasse 0: 100 % oliefri

Når det er et ufravigeligt krav, at en produktionsproces skal overholde de strengeste sikkerhedsstandarder, så er det nødvendigt med en trykluftinstallation, der overholder ISO8573.1 klasse 0. Oliefri trykluft kan anvendes i fødevareindustrien, i laboratorier, i medicinalindustrien og i elektronikindustrien. Når man vælger trykluft klasse 0, i modsætning til teknisk oliefri trykluft, eliminerer man fuldstændigt risikoen for forurening. Det betyder også, at der ikke er risiko for beskadigede eller forurenede slutprodukter, samt at der ikke er risiko for nedetid på grund af nedbrud i olieforsyningen.

Vores oliefrie kompressorserie

Læs relaterede artikler på bloggen:

Hvilken type kompressor har jeg brug for?

Tips til energibesparelser med trykluft

Klassificering af trykluftkvalitet