FAQ: Trykluftbehandling

Hvad er den maksimale omgivelses- og indløbstemperatur for tørrere?

Maks. omgivelsestemperatur er 45 °C, og maks. driftstemperatur er 55 °C. Kontakt vores salgsafdeling for at få råd til, hvordan du dimensionerer din tørrer i henhold til specifikke forhold.

Nogle gange modtager jeg mails fra jer om tørrere, og jeg ser, at betegnelser på tørrere kaldes A3, A11 og så videre. Hvad betyder denne betegnelse?

Det er en intern betegnelse. Fra kundes synspunkt er det ikke nødvendigt at lære disse koder, men som forhandler kan du fra tid til anden løbe ind i disse termer, så det er godt at have en vis viden om, hvad det betyder. Denne "interne betegnelse" er også synlig på typeskiltet på bagsiden af tørreren.

Hvad er "trykdugpunkt"?

Trykdugpunkt er temperaturen, for et givet tryk, hvor vanddamp vil begynde at kondensere til flydende vand.

Hvor produceres køletørrerne?

De fleste tørrere produceres i den nordlige del af Italien (Brendola). Norditalien har en lang tradition inden for trykluftsbranchen, og regionen tilbyder en meget kompetent og højt kvalificeret arbejdsstyrke.

Hvordan skal jeg dimensionere tørreren? Skal det være lig med kompressorernes maksimale kapacitet?

Der er ingen nøjagtig regel at følge. Men nogle af de vigtigste punkter at overveje er:

 • Trykdugpunkt påkrævet (PDP)
 • Trykluftmængde (SCFM eller l/min.)
 • Maksimal tryklufttørrer indgangstemperatur (°F eller °C)
 • Maksimal omgivelsestemperatur (°F eller °C)
 • Maksimalt trykluftstryk (psig eller bar)
 • Maksimalt tilladt trykfald i tørrer (psig eller bar)
 • Den offentliggjorte FAD i brochurer refererer til referencebetingelser: Arbejdstryk 7 bar, Arbejdstemp. 35 °C, Omgivende temp. 25 °C. Hvis tørreren fungerer under forskellige referencebetingelser, skal vi genberegne den nye FAD.

  Hvor skal jeg placere tørreren? Før eller efter beholderen, og hvor skal jeg placere filtrene?

  Den optimale løsning for at få et roligt og stabilt flow over tørreren er at placere beholderen foran tørreren. Filteret skal også placeres før tørreren, men efter beholderen. For at få ren luft ind i tørreren, forlænge tørrerens levetid og øge din luftkvalitet. Spørg kunden, hvad anvendelsesområdet er, f.eks. er instrumentluft klassificeret under ISO-certificering. Tal med din salgsansvarlige, hvis du er i tvivl om, hvordan ISO-klassificeringen er opbygget, eller læs filterfolderen for at få råd.

  Hvornår og hvorfor er en tørrer nødvendig?

  I næsten alle anvendelsesområder er der behov for en tørrer. I meget få anvendelser kan du springe tørrer over, f.eks. hvis luften er i direkte kontakt med vand. Vand har en direkte skadelig indvirkning på alle former for maskinudstyr, for at beskytte din produktion anbefaler vi dig på det kraftigste altid at tilbyde en tørrer til slutkunden og forklare risiciene ved ikke at have tør og ren luft.

  Forskellen mellem køle- og adsorptionstørrer?

  Køletørrere bruger en kølemiddelgas for at afkøle trykluften og derefter fjerne vandkondensatet fra luften. Med denne teknik kan vi nå et trykdugpunkt på maks. 3 °C.

  En adsorptionstørrer bruger et adsorptionsmateriale kaldet "tørremiddel" for at fjerne fugtigheden i trykluften. Med denne metode kan vi nå et trykdugpunkt på under 3 °C. Enten -40 °C eller -70 °C, afhængigt af hvilken tørrer og option kunden vælger. En adsorptionstørrer skal bruges, når omgivelsestemperaturen er under 0 °C for at undgå isdannelse i rør og anvendelser.

  Fordele ved en integreret tørrer?

  Pladskravet bliver drastisk mindre, og installationsomkostningerne bliver mere omkostningseffektive på grund af mindre behov for rør og koblinger. En ulempe kan være serviceadgangen, der falder på grund af integrationen med kompressoren.

  Hvilke argumenter kan jeg som forhandler bruge til at promovere mine tørrere for kunder?

  ALUP producerer mere end 12.000 tørrere om året. God pris og høj kvalitet sammen med lave vedligeholdelsesomkostninger er nogle af hovedargumenterne. Det kompakte design og det brede produktsortiment er andre stærke argumenter. Enkeltheden og optimal placering af servicedelene resulterer i let og hurtig vedligeholdelse.

   

   

  Ofte stillede spørgsmål om andre emner