Separátory olej-voda

Olejové odlučovače (separátory) pomáhají ekologicky a šetrně likvidovat vyloučený kondenzát ze stlačeného vzduchu.

Kontaktujte nás Nebo zavolejte: +420 724 595 020

Univerzální systém separátorů oleje

Odlučovače oleje OWS jsou vhodné všude tam, kde se k výrobě stlačeného vzduchu používají olejem mazané kompresory.

Úspora nákladů s našimi odlučovači

Použitím odlučovačů kondenzátů OWS není nutné vyloučený kondenzát shromažďovat ve sběrných nádržích, a pak ho nákladně ekologicky likvidovat.

Separátory oleje chrání životní prostředí

Čistý kondenzát splňuje veškeré zákonné normy pro ochranu životního prostředí a je možné ho vypustit přímo do kanalizace. To zajistí naše separátory.

Katalogy ke stažení