Zvýšení kvality stlačeného vzduchu a produktivity

Odstraněním olejových a prachových částic ze stlačeného vzduchu se zvyšuje celková produktivita a kvalita konečného produktu.

Úspora nákladů

Díky lepší kvalitě stlačeného vzduchu dochází k prodloužení životnosti provozních procesů (strojů, zařízení) a zkracují se nutné odstávky a roční servisní intervaly pro zajištění optimálního provozu.

Snadná obsluha a instalace našich vzduchových filtrů

Vzduchové filtry ALUP jsou kompatibilní s jakoukoliv technologií a mohou být instalovány do stávajícího rozvodu vzduchu. Rychlá výměna vložky.

Indikace znečištění vzduchového filtru

Pro kontrolu stavu znečištění filtru je možné volitelně instalovat zařízení indikující tlakovou ztrátu jako upozornění na nutnost výměny vložky.

Katalogy ke stažení