Alup sustainability banner

Udržitelnost v ALUP Kompressoren

Náš závazek vůči udržitelnosti je pro nás vodítkem při každém rozhodnutí, které děláme.

SPOJTE SE S NÁMI

Odhodlaní k udržitelnému rozvoji

V ALUP Kompressoren se při každém rozhodování řídíme zásadou udržitelnosti. Naším cílem je budovat lepší budoucnost zvyšováním energetické účinnosti výroby stlačeného vzduchu. Společnost byla založena v roce 1923 a prostřednictvím zvyšování efektivnosti výroby stlačeného vzduchu v průmyslových podnicích po celém světě podporujeme udržitelný růst a výrobu šetrnou k životnímu prostředí.

Sustainability at Alup

Udržitelnost vnímáme zcela provázaným přístupem. To znamená, že udržitelnost je součástí všeho, co děláme, a zaměřujeme se na naše výrobky a služby, zaměstnance, jejich bezpečnost a pohodu, etiku a životní prostředí. Těchto pět oblastí má zásadní význam pro náš dlouhodobý úspěch a zároveň zajišťuje udržitelný růst.

Již 100 let jsme pro naše zákazníky spolehlivým partnerem v oblasti energeticky úsporných řešení dodávek stlačeného vzduchu, včetně kompresorů, úpravy vzduchu a servisních řešení. Naší ambicí je být pro naše zákazníky první volbou. Abychom tohoto cíle dosáhli, neustále investujeme do vývoje našich výrobků, abychom zajistili vysoký výkon, špičkovou kvalitu a energetickou účinnost.

Naše výrobky jsou navrhovány s důrazem na celkové náklady na vlastnictví a hledáme způsoby, jak minimalizovat dopad na životní prostředí. Inovace, které vyvíjíme, a výrobky, které vyrábíme, snižují spotřebu energie a emise CO2 našich zákazníků a pomáhají chránit životní prostředí, o které se všichni dělíme.

Klíčovou prioritou je udržitelnost, a proto přinášíme hodnotu všem našim zainteresovaným stranám způsobem, který je ekonomicky, sociálně a ekologicky odpovědný. Náš úspěch měříme podle trojího principu: lidé, planeta a zisk. Zaměřujeme se na naše zaměstnance a naši kulturu a usilujeme o vytvoření takové firemní atmosféry, která je založena na spolupráci a inkluzi. Dbáme na bezpečnost a blaho druhých. A dodržujeme nejvyšší etické standardy.

Tímto způsobem přispíváme k tomu, aby se udržitelnost stala součástí všeho, co děláme.

Přečtěte si více o udržitelných řešeních: