Tipy na léto pro váš kompresor

Je váš kompresor připravený na léto?

Vysoké letní teploty mohou způsobit poruchu vašeho kompresoru. Tím, že provedete úpravy v kompresorovně, je možné se jí vyhnout. Počasí ovlivňuje spoustu věcí a platí to také pro vaše kompresory a sušičky na stlačený vzduch. Teplota hraje důležitou roli při správném fungování vašeho kompresoru. ALUP nabízí několik tipů, jak řídit teplotu v kompresorovně a zabránit tak zbytečným poruchám.

Is your compressor ready for summer?

Řízení teploty v kompresorovně je důležité

Několik faktů o teplotě v kompresorovně: - Standardní kompresor je určen pro provoz při teplotě okolí mezi 5 ° C a 40 ° C. Některé kompresory ALUP jsou navrženy tak, aby fungovaly až do 46 ° C (115 ° F). - V kompresorovně může být velice snadno vnitřní teplota okolí o 15 ° C (60 ° F) vyšší než vnější okolní teplota vlivem produkovaného tepla kompresorem. Snížení teploty o 3 ° C (37 ° F) na vstupu vzduchu do kompresoru vede k 1% snížení spotřeby elektrické energie a tím i k úspoře celkových nákladů. - Životnost kompresoru je výrazně snížena vyššími provozními teplotami, protože vnitřní tepelné zatížení na kritických částech kompresoru je vyšší.

Fakta o řízení teploty v kompresorovně

Teplota v kompresorové stanici je ovlivněna především následujícími kritérii: I. Množstvím průtoku čerstvého vzduchu v kompresorovně (ventilace) II. Uvolňování tepla z kompresoru a ostatních zařízení pro výrobu stlačeného vzduchu, jako jsou sšičky vzduchu a komponenty rozvodů vzduchu

Tipy pro léto

Chcete-li se vyhnout problémům s vysokými teplotami v létě, ujistit že: - V kompresorové stanici správně funguje ventilace. Zvláště ventilační hřídele mohou být ucpané prachem a nečistotami. Ujistěte se, že je pravidelně čistíte. - Pravidelně měřte teplotu v kompresorovně, abyste se ujistili, že je nižší než 40 ⁰C (104 ° F). - Ujistěte se, že hladina oleje / chladicí kapaliny kompresoru je podle pokynů manuálu. - Všechny otevřené výměníky tepla na kompresoru a sušičce vyčistěte od prachu a nečistot (viz návod). - Plánujte údržbu na začátku léta, abyste se ujistili, že kompresor je v optimálních podmínkách pro letní sezónu.