Adsorpční sušičky - nová generace

Během procesu stlačování (komprese) atmosférického vzduchu dochází k přeměně vlhkosti obsažené ve vzduchu na tzv. kondenzát. V případě, že nedojde k odstranění může vzniklý kondenzát způsobit opotřebení a korozi nejen rozvodů stlačeného vzduchu, ale i poničit pneumatické nářadí. Výsledkem je přerušení výroby a snížení účinnosti a životnosti použitého zařízení. Adsorpční sušička poskytuje řešení, které zabraňuje těmto negativním vlivům.