Rozhovor: instalace nového energeticky účinného kompresoru pro společnost voestalpine Polynorm

Úspora energie prostřednictvím udržitelných a inteligentních řešení

Společnost ALUP GrassAir dodala instalaci energeticky účinného kompresoru společnosti voestalpine Polynorm ve městě Bunschoten. Vzhledem k dlouhodobému zákaznickému vztahu se společností GrassAir Compressors a výrobky společnosti ALUP společnost voestalpine Polynorm zvolila nový systém stlačeného vzduchu společnosti ALUP GrassAir, který přináší významné výhody. K těmto výhodám patří využití odpadního tepla, nižší náklady na údržbu a nižší spotřeba energie. Systém stlačeného vzduchu zásobuje celý závod stlačeným vzduchem s tlakem 6 a 10 bar prostřednictvím centrálního potrubního systému.

Instalace kompresoru

Instalace šroubového kompresoru ve společnosti Voestalpine Polynorm

Modernizace systému stlačeného vzduchu

Nový systém stlačeného vzduchu nahrazuje čtyři staré stanice stlačeného vzduchu: dvě stanice pro stlačený vzduch s tlakem 6 bar a dvě s tlakem 10 bar. Tyto čtyři stanice obsahovaly celkem 12 kompresorů, z nichž některé byly starší než 25 let. Vlivem jejich stáří klesla spolehlivost a zvýšily se náklady na údržbu i provozní náklady. Kromě toho bylo nutné v důsledku instalace nové lisovací linky a rozšíření montážního oddělení zvětšit kapacitu stlačeného vzduchu.

Využití odpadního tepla

Výsledkem je nový systém stlačeného vzduchu složený z celkem sedmi kompresorů – čtyř strojů pro dodávku stlačeného vzduchu s tlakem 6 bar a tří s tlakem 10 bar. Bylo rozhodnuto umístit těchto sedm nových kompresorů blízko k sobě, aby bylo možné co nejlépe nastavovat řídicí jednotky. V důsledku centrálního umístění lze efektivněji provádět údržbu. Toto řešení navíc nabízí možnost maximálně využít teplo uvolňované při výrobě stlačeného vzduchu. Teplo se používá k zásobování kotle umístěného vedle nového systému stlačeného vzduchu prostřednictvím výměníků tepla. Kotel vytápí mimo jiné výrobní haly a kanceláře. Systém je navíc sestaven tak, aby v případě potřeby mohly 10barové stroje dodávat vzduch do 6barové vzduchové sítě prostřednictvím vzduchového regulátoru.

Instalace využití odpadního tepla, Voestalpine Polynorm

Nová instalace se zaplatí do tří let.

voestalpine Polynorm

Návratnost 3 roky

Při instalaci nové sítě stlačeného vzduchu společnost ALUP GrassAir vždy sleduje i parametr TCO (celkové náklady na vlastnictví) a potenciální dobu návratnosti systému stlačeného vzduchu. Vzhledem k opakovanému využití tepla uvolněného při výrobě stlačeného vzduchu, nižším nákladům na údržbu a tomu, že sedm nových kompresorů spotřebuje méně elektrické energie než dvanáct starých, se investice do nových kompresorů společnosti voestalpine Polynorm zaplatí do tří let. Roční úspora vyjádřená v počtu krychlových metrů zemního plynu činí více než 192 000 m3. Projekt tak dostal ekologickou dotaci od nizozemské vlády, protože splňuje požadavky tzv. „projektu ekologické inovace“ – CIP. Touto investicí byl realizován i spolehlivý centrální systém stlačeného vzduchu s kapacitou dostatečnou pro nedávná rozšíření.