ALUP, Imtech a TU/e – efektivní spolupráce

Rozhovor s Adem van Rooijem (TU/e) a Jeroenem van Veldhovenem (Imtech)

Již od 80. let minulého století společnost ALUP spolupracuje s technickou univerzitou v Eindhovenu (TU/e) na zajištění stlačeného vzduchu pro její laboratoře, přednáškové sály a budovy společností poskytujících podpůrné služby. Tato spolupráce zahrnovala i údržbu strojů a zůstala zachována i poté, kdy se TU/e rozhodla zajistit celkovou údržbu univerzitního areálu z vnějších zdrojů.

Instalace kompresoru společnosti ALUP v TU/e

Hans Tillmann (ALUP), Ad van Rooij (TU/e) a Jeroen van Veldhoven (Imtech)

Bezmazný stlačený vzduch

V posledních desetiletích společnost ALUP postavila v Eindhovenu velmi kvalitní centrální závod pro výrobu bezmazného stlačeného vzduchu se zaměřením na kvalitu vzduchu a spolehlivost jeho dodávky. „Organizace, jakou je TU/e, si nemůže dovolit obejít se bez stlačeného vzduchu,“ řekl Ad van Rooij, správce dodavatelů a údržby v TU/e. „Poptávka po stlačeném vzduchu je velmi proměnlivá, od nuly až po 80 %, protože vždy bude probíhat nový a odlišný výzkum. Některé projekty vyžadují krátkodobě značné množství vzduchu, jindy se provádějí pokusy, které je třeba realizovat mimo běžnou pracovní dobu.“ Centrální instalace se skládá ze tří šroubových kompresorů se vstřikováním vody WIS 130 s kapacitou po 45 kW, dvou WIS 75 (55 kW s keramickými ložisky) a dvou chladicích sušičů DW 210 a DW300 s kapacitou 35 a 50 m3/min. Vzduch se dodává do sítě dlouhé několik kilometrů, která se v průběhu let vyvíjela, byla zlepšována a upravena tak, aby byla energeticky efektivnější. Kromě toho mají některé budovy a oddělení TU/e vlastní instalace stlačeného vzduchu. Budova BBC (sklad speciálních chemikálií) má vlastní kompresor, který pohání i úpravu vzduchu (pneumatický bezjiskrový provoz). Kromě toho je pro speciální účely instalována i samostatná vysokotlaká síť (80 bar).

Hlavní činnosti

Stejně jako další (státní) organizace se i TU/e v posledních letech zaměřila na svoje hlavní činnosti. Místo obvyklého „účtování hodin“ byly úkoly údržby do značné míry předány jedinému dodavateli. Pro síť stlačeného vzduchu byla zvolena společnost Imtech. „TU/e však nechtěla riskovat ztrátu znalostí, které naše společnost shromáždila, a ani naše zkušenosti z minulých let,“ říká Hans Tillmann, technik prodeje společnosti ALUP. „Známe možnosti strojů i spotřebičů, které tu jsou už déle než 10 let, i nároky, které jsou na ně kladeny.“

Spolupráce

Řešení bylo nalezeno v sestavení týmu, kde společnost Imtech převzala zodpovědnost vůči TU/e a stala se zákazníkem společnosti ALUP. „Dokud udržujeme otevřené komunikační kanály, funguje to dokonale, “ říká expert na řízení Jeroen van Veldhoven ze společnosti Imtech. „Čtyřikrát ročně například musíme předložit nápady, jak snížit spotřebu energie. Pak o tom informujeme své dodavatele.“ Při nadcházející reorganizaci univerzitního areálu TU/e do podoby věděckého parku s konferenčními sály, obchodním parkem a obytnými budovami pro stovky studentů budou kladeny vysoké nároky i na rozvoj a údržbu sítě stlačeného vzduchu. Trojčlenný tým si je budoucností velmi jistý. Ad van Rooij říká: „Přestože teď musíme dodržovat nižší rozpočet, díky dlouhodobému plánování naše společnost ví, co je třeba k podpoře nového vývoje této jedinečné sítě. Všichni tři jsme to schopni podložit pomocí přesných zpráv a návrhů.“