„Na naší výrobě toho hodně závisí, právě proto naše společnost hledá spolehlivost.“

Rozhovor s Tomem Bosem ze společnosti TeamWorks BV

Společnost TeamWorks BV založili před více než deseti lety Tom Bos a John Kwinten. Společnost začala konstruovat výrobky a prototypy a později byly její aktivity rozšířeny i na vlastní výrobu, která zákazníkům poskytuje lepší služby. Nejdůležitějším motivem je péče o zákazníka. Společnost TeamWorks pracuje pro dopravní, kovodělný a petrochemický průmysl. Před několika měsíci byla založena nová společnost s ručením omezeným s názvem TeamWorks Assemblies, která se zaměřuje na mechanickou montáž. Se založením společnosti Assemblies se změnily i potřeby na stlačený vzduch, proto byla povolána společnost ALUP Kompressoren pro zajištění nové instalace stlačeného vzduchu.

Instalace společnosti ALUP ve společnosti Teamworks

Tom Bos ze společnosti Teamworks BV

Původ

Hovořili jsme s ředitelem Tomem Bosem. Bos začínal jako vyučený kovodělník a vypracoval se až na vedoucího výroby. Po více než 20 letech zkušeností založil společně se svým kolegou Johnem Kwintenem společnost TeamWorks. „Naše společnost se zprvu zaměřovala pouze na konstrukci výrobků od rýsovacího prkna po provozuschopný prototyp. Zajišťovala tehdy frézování a soustružení z vnějších zdrojů,“ říká Bos. To znamenalo závislost na dodavatelích co do dodacích lhůt. Podle rady jednoho ze svých zákazníků společnost TeamWorks začala zkoumat možnost provádět tyto práce sama. „Naše společnost si tak musela poradit s novou problematikou a investovat do frézek a soustruhů, později i do robotů pro zakládání a vykládání obrobků z těchto strojů. Provádění prací uvnitř společnosti vedlo ke kratším dodacím lhůtám a naše společnost současně začala vytvářet větší přidanou hodnotu pro své zákazníky. Dovedeme dodat kompletní balík, protože vyrábíme i prototypy a malé série. Jsme tak schopni předvídat omyly, nedochází k chybám v komunikaci a můžeme zajistit, aby vše pracovalo. Ještě důležitější je, že se dokážeme postarat se o zákazníka. Zákazník žádá, naše společnost plní.“ S ohledem na budoucnost Bos prohlašuje: „Chceme růst a rozšířit svoje nové montážní oddělení. Naše společnost s montáží teprve začala a právě modernizovala budovu. Do budoucna to představuje novou výzvu.“

Naše společnost porovnala nabídku několika dodavatelů. Společnost ALUP se z nich ukázala jako nejlepší.

Tom Bos from Teamworks BV

Spolehlivé

„Tato nová výzva nás vedla k obnově instalace stlačeného vzduchu. Předtím společnost TeamWorks pracovala s kompresorem z druhé ruky poháněným řemenem. Protože je naše společnost stále více závislá na stlačeném vzduchu, začali jsme hledat jeho spolehlivý zdroj. Porovnali jsme nabídku několika dodavatelů a společnost ALUP se ukázala jako nejlepší. Společnost ALUP navštívila náš provoz a hledala dobré řešení. Stlačený vzduch používáme k frézování, soustružení a ofukování nečistot ze strojů. Na výrobě naší společnosti toho mnoho závisí, protože pro zákazníky je důležitá dodací lhůta. S touto závislostí roste i závislost na stlačeném vzduchu. Model Allegro 30 řízený frekvenčním měničem s přímým pohonem, který společnost ALUP nakonec nabídla, působil velmi přitažlivě. Technika je to hezká a bezproblémová. Nejdůležitější sice byla spolehlivost, ale dnes je samozřejmě třeba věnovat pozornost i spotřebě energie. Už řízení frekvenčním měničem šetří energii. Společnost ALUP doporučila pro vyšší energetickou účinnost i instalaci vyrovnávací nádrže a zařízení Air Saver. Za kotlem je umístěn chladicí sušič ADQ, který brání průniku vlhkosti do potrubního systému,“ vysvětluje Bos. „Pro zajištění spolehlivosti slouží starý kompresor jako záložní stroj. Spolupráce se společností ALUP probíhá hladce a korektně. Při instalaci se ukázalo, že je třeba součást s delší dodací lhůtou. Naše společnost o tom byla dobře informována a věděla tedy, co se děje.“