Optimalizace stlačeného vzduchu ve společnosti Heinz Innovation Centre, Nijmegen

Nová ekonomicky výhodná instalace stlačeného vzduchu se dvěma kompresory s proměnnými otáčkami

Společnost Heinz Innovation Centre v Nijmegenu sloučila do jediné organizační jednotky několik evropských aktivit výzkumu a vytvořila tak svoje druhé největší výzkumné a vývojové centrum na světě. Stroje vyžadují vysoce kvalitní stlačený vzduch. V původní specifikaci se hovořilo o jednom velkém kompresoru, společnost ALUP však měla lepší návrh.

ALUP installation at Heinz

Frans van Leeuwen (ALUP) a Paul van Veggel (Wennekes)

Frans van Leeuwen, vedoucí technik prodeje ze společnosti ALUP, vysvětluje, jak se vyvíjí trh potravinářského stlačeného vzduchu. Podle van Leeuwena: „Je jasný trend, že se zvyšuje poptávka po kvalitnějším stlačeném vzduchu. Mnohé společnosti s aktivitami výzkumu a vývoje výrobků obvykle mají skromné a často specializované výrobní zařízení. S ohledem na stlačený vzduch to znamená, že potřebují jeden nebo více menších kompresorů s otáčkami řízenými frekvenčním měničem a technicky velmi pokročilé systémy filtru a sušiče. Za těchto podmínek lze poptávku po vysoce kvalitním stlačeném vzduchu splňujícím přísné nároky na potravinářské certifikace organizace BRC tak, jak je tomu například u společnosti Heinz, splnit nejen flexibilně, ale i ziskově. Společnost ALUP je na řešení této situace předem připravena, protože má ve svém sortimentu všechny druhy bezmazných kompresorů i kompresorů se vstřikováním oleje. Dnes je obzvláště důležité velmi podrobně zkoumat potřebu stlačeného vzduchu a způsob i intenzitu jeho využití. Moderní kompresory jsou k dispozici s mnoha kapacitami a trik spočívá v nalezení správné kombinace pro danou aplikaci. Právě to se u společnosti Heinz Innovation Centre ukázalo jako velká výzva.“

Celkové náklady na vlastnictví

Ve specifikacích pro instalaci stlačeného vzduchu ve společnosti Heinz byl původně plánován jeden 55kW kompresor s proměnnými otáčkami. Podle Paula van Veggela, projektového technika prodeje ze společnosti Wennekes, to není neobvyklé, ale v tomto konkrétním případě to nebylo optimální. „Skutečností je, že v zařízení Heinz Innovation Centre není výroba na všech linkách nepřetržitá. To znamená, že se poptávka po stlačeném vzduchu výrazně mění. Naše společnost věří, že při výběru kompresoru jsou některé parametry rozhodující. Patří k nim zejména spotřeba energie, flexibilita, kvalita, spolehlivost a citlivost na údržbu. Svoji roli hraje i nákupní cena, ale ze všech faktorů má právě tento nejmenší dopad na celkové náklady na vlastnictví (TCO). Náklady na energii a další provozní náklady však tento dopad mají, protože v souhrnu TCO představují více než 92 %. Právě proto naše společnost doporučila instalovat ne jeden velký, ale dva menší šroubové kompresory řízené frekvenčním měničem. Po konzultaci se společností ALUP naše společnost nainstalovala dva šroubové kompresory se vstřikováním oleje RLR 40 EV s výkonem 30 kW.“

Se vstřikováním oleje

Proč kompresory se vstřikováním oleje a ne bezmazné, které by se daly v potravinářské aplikaci očekávat? Podle Frans van Leeuwena: „Souvisí to zejména se snížením provozních nákladů. Šroubové kompresory se vstřikováním oleje jsou nákladově efektivnější, ale naše společnost bude očividně používat potravinářské mazivo. Práce se suchým vzduchem je důležitá i z energetických důvodů. Právě proto naše společnost zvolila adsorpční instalaci vycházející z rosného bodu. Systém je nyní navíc redundantní a jeho údržba efektivnější, protože lze pracovat na jednom stroji, zatímco druhý zůstává plně funkční – a naopak. I to šetří peníze.“

Dvě vyrovnávací nádrže

Instalace kompresoru v zařízení Heinz Innovation Centre je vybavena dvěma 900litrovými vyrovnávacími nádržemi, nikoliv jednou velkou. Proč? „Volba dvou nádrží souvisí s kompaktnějším provedením a další optimalizací adsorpční instalace,“ odpovídá Paul van Veggel. „Jednu vyrovnávací nádrž jsme umístili před adsorpční sušič, další za něj. Ve vyrovnávacích nádržích se tak zajišťuje dostatečná rezerva vzduchu pro situaci, kdy je adsorpční sušič zaneprázdněn procesem regenerace, kterou je třeba dokončit v situaci, kdy jsou kompresory vypnuté snížením poptávky. Předfiltry a dodatečné filtry odstraňují ze vzduchu olej, zatímco většina vlhkosti je zachycena v první vyrovnávací nádrži a automaticky se vypouští.“

Potrubní síť z nerezové oceli

V závěru vše dokonale nainstalovala společnost Wennekes, což platí i pro potrubní síť. Hlavní vedení je provedeno z 89mm trubky z nerezové oceli a celá síť je rozdělená do sekcí, které lze uzavřít podle větví. „Potrubí pro stlačený vzduch je provedeno většinou z nerezové oceli. Po dokončení bylo testováno a bylo zjištěno, že je 100% těsné,“ zdůrazňuje na závěr Paul van Veggel. „Společnost Heinz si také přála, aby byl potrubní systém optimální a zohledňoval požadavky související s použitím v potravinářství. Z toho vycházela i volba kovu, v tomto případě nerezové oceli, protože tak není nikdy třeba řešit korozi vnitřní ani vnější.“